Autor: Tomasz Kwiatkowski

29 maja 2024

Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028

26 kwietnia 2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z województwa podkarpackiego w 2024 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o