Autor: Tomasz Kwiatkowski

10 marca 2020

Zalecenia Podkarpackiego Kuratora Oświaty w związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem

W związku z potencjalnym ryzykiem zakażenia koronawirusem z polecenia Wojewody Podkarpackiego zalecam odwołanie tych przedsięwzięć organizowanych przez szkoły i placówki, bądź dla nich organizowanych, wymagających przemieszczania się uczniów i pracowników poza siedzibę danej szkoły/ placówki oraz aktywności międzynarodowej.

28 lutego 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia oraz warunków i form realizowania specjalnych działań opiekuńczo-wychowawczych w przedszkolach i szkołach specjalnych, zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej

9 stycznia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych