Autor: Tomasz Kwiatkowski

11 maja 2020

Urlopy w przedszkolach

W związku z dochodzącymi do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie sygnałami dotyczącymi zmuszania nauczycieli (przez różne organy, w tym nieuprawnione do podejmowania działań z zakresu prawa pracy) przedszkoli do wykorzystywania urlopów informuję, że jest to praktyka naruszająca prawa pracownicze.

4 maja 2020

Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informuję o zmianach, jakie nastąpiły w  przepisach dotyczących realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych oraz realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

28 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

20 kwietnia 2020

Zdalna szkoła – rekordowe tempo

Jednostki samorządu terytorialnego
województwa podkarpackiego

Podkarpackie, czekamy na Was!
Zachęcamy włodarzy gmin i powiatów, także z województwa podkarpackiego, które jeszcze nie złożyły wniosku w programie „Zdalna szkoła”, aby zrobiły to możliwie najszybciej – apeluje minister cyfryzacji Marek Zagórski.

14 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego