Autor: Tomasz Kwiatkowski

22 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wzorów znaków graficznych informujących o poziomach Polskiej Ramy Kwalifikacji przypisanych do kwalifikacji pełnych i cząstkowych włączonych do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji i odpowiadających im poziomach europejskich ram kwalifikacji

13 sierpnia 2019

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i stanowisko dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej (Dz.U. 2019 poz. 1451)

4 maja 2019

Polityka prywatności

Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies w serwisach internetowych Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Kuratorium przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających serwisy w domenie *.ko.rzeszow.pl. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników stron Kuratorium. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są […]