Informator o szkołach dla absolwentów
oddziałów gimnazjalnych

WOLNE MIEJSCA*

WyszukiwanieSkorzystaj z lewego menu i wybierz to co cię interesuje

Województwo podkarpackie - wszystkie typy szkół

nazwa
szkoły
typzawódprzewidywana
liczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
wolnych
miejsc
strona
WWW
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowielo-2816 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych spdp-006 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysbklasa wielozawodowa0.5105 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysb[512001] Kucharz009 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[333107] Technik logistyk11611 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[422402] Technik hotelarstwa0115 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0415 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[351203] Technik informatyk1716 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311410] Technik mechatronik1247 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311504] Technik mechanik191 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[514105] Technik usług fryzjerskich1162 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[333907] Technik reklamy196 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[752205] Stolarz0.561 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.521 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiusb[723107] Mechanik motocyklowy0.569 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiulo-726523 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślulo-62575 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Władysława Jagiełły w Dębicylo-61645 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Sanokulo-52102 nowa
karta
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślulo-624410 nowa
karta
Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. bł.ks. Jerzego Popiełuszkilo-21121 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące lo-1125 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycachlo-002 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubieckulo-24017 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowielo-0.3804 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskimlo-001 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Tarnobrzegulo-632014 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Sebastiana Petrycego w Pilźnielo-11510 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnielo-005 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Duklilo-12310 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu lo-1218 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Leskulo-2369 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Niskulo-31139 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowielo-414028 nowa
karta
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośniet[311210] Technik renowacji elementów architektury0.33134 nowa
karta
Miejski Zespół Szkół nr 5 w Krośniet[314202] Technik architektury krajobrazu0.5111 nowa
karta
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicyspdp-004 nowa
karta
Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowegolo-13010 nowa
karta
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw.Bożego Ciała w Jarosławiulo-1211 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311303] Technik elektryk1229 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311410] Technik mechatronik1295 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311408] Technik elektronik11211 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej1239 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[422103] Technik obsługi turystycznej1304 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskusbklasa wielozawodowa2408 nowa
karta
Rzemieślnicza Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Bł. Karoliny Kózkównysbklasa wielozawodowa12729 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajskuspdp-153 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy im. św. Jana Pawła II w Leżajskusb[512001] Kucharz169 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy Nr 2t[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych003 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowiesb[512001] Kucharz0.5214 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowiesb[611303] Ogrodnik0016 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Grębowiespdp-008 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej008 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyspdp-008 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych008 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[751201] Cukiernik008 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii007 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3lo-1102 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3t[333906] Technik organizacji reklamy174 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3sb[751201] Cukiernik186 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośniesb[512001] Kucharz0.588 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Krośniespdp-281 nowa
karta
Społeczne Liceum Ogólnokształcące STO w Jaślelo-1215 nowa
karta
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Wolilo-131 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[941203] Pracownik pomocniczy w gastronomii134 nowa
karta
V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowegolo-61198 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[512001] Kucharz0.51015 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.558 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[514101] Fryzjer008 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW we Frysztakusb[751201] Cukiernik0.571 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW we Frysztakusb[752205] Stolarz0.562 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w SOSW we Frysztakuspdp-282 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[512001] Kucharz0.242 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[514101] Fryzjer002 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[751204] Piekarz0.222 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[522301] Sprzedawca0.212 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.212 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiusb[512001] Kucharz1144 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiusb[711204] Murarz-tynkarz1016 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowielo-21110 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311104] Technik geodeta1187 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.596 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.575 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejsb[832201] Kierowca mechanik0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół w Oleszycacht[422402] Technik hotelarstwa0.592 nowa
karta
Zespół Szkół w Oleszycacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5112 nowa
karta
Zespół Szkół w Oleszycacht[314207] Technik rolnik0.542 nowa
karta
Zespół Szkół w Oleszycachsb[512001] Kucharz0.348 nowa
karta
Zespół Szkół w Oleszycachsb[613003] Rolnik0.338 nowa
karta
Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowejlo-11920 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[351203] Technik informatyk27710 nowa
karta
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernikat[314202] Technik architektury krajobrazu11910 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynitklasa wielozawodowa11414 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311913] Technik gazownictwa0.552 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[711204] Murarz-tynkarz001 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[311204] Technik budownictwa0.5253 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[311104] Technik geodeta0.565 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[314202] Technik architektury krajobrazu0.3354 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1213 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[514101] Fryzjer0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesbklasa wielozawodowa173 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie14610 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcut[311204] Technik budownictwa1.5672 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcut[311104] Technik geodeta0.5131 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5296 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[711204] Murarz-tynkarz0.525 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.511 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[314207] Technik rolnik0.536 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[314202] Technik architektury krajobrazu0.592 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1222 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5191 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[324002] Technik weterynarii1164 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcachsb[512001] Kucharz0.537 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcachsb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.582 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5103 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniusb[817212] Mechanik - operator maszyn do produkcji drzewnej0.5164 nowa
karta
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiegot[311104] Technik geodeta1333 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[333108] Technik spedytor1101 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[422103] Technik obsługi turystycznej0.5203 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[333906] Technik organizacji reklamy1241 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcusb[522301] Sprzedawca0.5410 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcusb[432106] Magazynier-logistyk0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowielo-2575 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[422402] Technik hotelarstwa1183 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[431103] Technik rachunkowości1106 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicyt[522305] Technik handlowiec1225 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicyt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych2596 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311303] Technik elektryk0.5253 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311408] Technik elektronik041 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.51313 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[343104] Technik fotografii i multimediów5311 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[422402] Technik hotelarstwa0.594 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[314403] Technik technologii żywności0.555 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5121 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[311941] Technik przemysłu mody0.5224 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[422103] Technik obsługi turystycznej0.51710 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiesb[751201] Cukiernik0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiesb[512001] Kucharz0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych2.58933 nowa
karta
Zespół Szkół im. A. Mickiewicza - Liceum Ogólnokształcące w Żołynilo-22826 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczut[311504] Technik mechanik0.586 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[333107] Technik logistyk0.5174 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311504] Technik mechanik0.576 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5118 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemlo-0.5712 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemlo-0.5146 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegulo-37210 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311303] Technik elektryk0.5112 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311513] Technik pojazdów samochodowych1322 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[351103] Technik teleinformatyk0.5192 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311504] Technik mechanik0.552 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311909] Technik automatyk0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5711 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[351406] Technik programista1251 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[514101] Fryzjer1154 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311410] Technik mechatronik1165 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[351103] Technik teleinformatyk0.535 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741103] Elektryk0.557 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych0.556 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiulo-1472 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[314202] Technik architektury krajobrazu0.5156 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[324002] Technik weterynarii1365 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311104] Technik geodeta1107 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311204] Technik budownictwa0.568 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311407] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym0.5511 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311928]Technik transportu kolejowego12020 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[314202] Technik architektury krajobrazu1201 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegosb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1410 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegosb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.568 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegolo-1412 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośniet[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.581 nowa
karta
Zespół Szkół Leśnych w Leskut[314301] Technik leśnik15010 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[333107] Technik logistyk1642 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[331403] Technik ekonomista1319 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[333108] Technik spedytor1445 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskulo-1053081 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnychlo-3886 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[331403] Technik ekonomista1266 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[422402] Technik hotelarstwa1318 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311204] Technik budownictwa13411 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311209] Technik inżynierii sanitarnej0.565 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębielo-23511 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311909] Technik automatyk187 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających1610 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesbklasa wielozawodowa146 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)lo-1245 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[333107] Technik logistyk1.5513 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[333108] Technik spedytor0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[331403] Technik ekonomista1763 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311504] Technik mechanik0.5126 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5181 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[325511] Technik ochrony środowiska0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[351103] Technik teleinformatyk0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311408] Technik elektronik0.578 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311909] Technik automatyk0.5101 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5136 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokusb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.595 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcucielo-1254 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[351203] Technik informatyk1434 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[311410] Technik mechatronik1385 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[311103] Technik analityk1136 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[311410] Technik mechatronik1217 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[325511] Technik ochrony środowiska0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[331403] Technik ekonomista1513 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[522305] Technik handlowiec0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[514105] Technik usług fryzjerskich1333 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[333906] Technik organizacji reklamy1245 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311204] Technik budownictwa12514 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[514105] Technik usług fryzjerskich12216 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sb[514101] Fryzjer0.5121 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sbklasa wielozawodowa23026 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.583 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcącychlo-722311 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Mielcu im st.sierż. pilota Stanisława Działowskiego- V Liceum Ogólnokształcącelo-3794 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie - VIII LOlo-33322 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4- XII Liceum Ogólnokształcącelo-12010 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Brzozowielo-52515 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie -Liceum Ogólnokształcącelo-11113 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiegolo-1248 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiegolo-0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Przeworskulo-519212 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Zaklikowie - Publiczne Liceum Ogólnokształcącelo-1815 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniet[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5108 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.598 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5912 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[832201] Kierowca mechanik0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Plastycznych - Liceum Plastycznelo[343204] Plastyk2777 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Wolilo-411714 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. gen. Wł. Sikorskiego w Stalowej Wolisbklasa wielozawodowa12410 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośnielo-41321 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośniet[522305] Technik handlowiec0.593 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośniet[333108] Technik spedytor0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośniet[422402] Technik hotelarstwa1304 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Krośniet[422103] Technik obsługi turystycznej0.5165 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5175 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegut[351203] Technik informatyk1245 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegut[422103] Technik obsługi turystycznej0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegut[514105] Technik usług fryzjerskich0.5175 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegusb[512001] Kucharz0.323 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegusb[514101] Fryzjer0.3111 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegusb[522301] Sprzedawca0.322 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Tarnobrzegut[000000] Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych1185 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośniesb[514101] Fryzjer0.5101 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośniesbklasa wielozawodowa1192 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.5197 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311104] Technik geodeta0.5144 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311941] Technik przemysłu mody0.5146 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[331403] Technik ekonomista0.5121 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[333107] Technik logistyk0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.5315 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[333108] Technik spedytor0.561 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[314202] Technik architektury krajobrazu0.5315 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[331402] Technik agrobiznesu0.5315 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[515203] Technik turystyki wiejskiej0015 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tarnobrzegut[431103] Technik rachunkowości0.5415 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[314202] Technik architektury krajobrazu0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[422402] Technik hotelarstwa0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[343104] Technik fotografii i multimediów0.5365 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5261 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[333108] Technik spedytor0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[311204] Technik budownictwa0.5113 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[311209] Technik inżynierii sanitarnej0126 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[311216] Technik budowy dróg0028 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie1254 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.574 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegut[325511] Technik ochrony środowiska0024 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[711204] Murarz-tynkarz0128 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[711402] Betoniarz-zbrojarz0129 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0028 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5186 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[712401] Monter izolacji budowlanych0030 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[722204] Ślusarz0.5916 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[712101] Dekarz0030 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegulo-002 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Tarnobrzegusb[752205] Stolarz0130 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośniet[311913] Technik gazownictwa0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośniet[311707] Technik wiertnik0.5201 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnielo-21342 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnielo-41387 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośniet[311303] Technik elektryk1222 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośniet[351203] Technik informatyk2.51203 nowa
karta
Zespół Szkół Publicznych Liceum Ogólnokształcące w Rymanowielo-411620 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych37215 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych24423 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych0.5417 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[721306] Blacharz samochodowy0017 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[713201] Lakiernik0.5317 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[832201] Kierowca mechanik0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[723107] Mechanik motocyklowy0.546 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1316 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowiet[333106] Technik eksploatacji portów i terminali1.5575 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowiesb[512001] Kucharz187 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych w Rzeszowiet[315406] Technik lotniskowych służb operacyjnych0.5194 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311103] Technik analityk0.5243 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[314403] Technik technologii żywności0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[513101] Kelner0.552 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[751108] Przetwórca mięsa0.542 nowa
karta
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicyt[351203] Technik informatyk0.532 nowa
karta
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicyt[422402] Technik hotelarstwa0.555 nowa
karta
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicylo-21810 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianiet[324002] Technik weterynarii2692 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5202 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311408] Technik elektronik0.5101 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[522305] Technik handlowiec0.5424 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[751201] Cukiernik0.222 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[751204] Piekarz0.204 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[512001] Kucharz0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[752205] Stolarz0.426 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[722204] Ślusarz0.592 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[711204] Murarz-tynkarz0.475 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[522301] Sprzedawca0.556 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[351406] Technik programista1462 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskusbklasa wielozawodowa1923 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.66811 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[314202] Technik architektury krajobrazu0.577 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[331403] Technik ekonomista0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[351203] Technik informatyk0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[351203] Technik informatyk1502 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[832201] Kierowca mechanik0.581 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1213 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślesb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych11311 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślet[311303] Technik elektryk0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślet[351406] Technik programista0.5172 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311504] Technik mechanik0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311410] Technik mechatronik0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311204] Technik budownictwa0.562 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[514105] Technik usług fryzjerskich0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311922] Technik technologii drewna0.567 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.282 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.247 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[514101] Fryzjer0.266 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[422402] Technik hotelarstwa0.5286 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311303] Technik elektryk0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[311504] Technik mechanik2.5766 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[351203] Technik informatyk2.5972 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[311513] Technik pojazdów samochodowych1283 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.66324 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[722307] Operator obrabiarek skrawających1.53610 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1209 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[751201] Cukiernik0.592 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielculo-2716 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[311408] Technik elektronik181 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[333906] Technik organizacji reklamy1205 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowielo-12611 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311303] Technik elektryk0.5159 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311504] Technik mechanik1227 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311922] Technik technologii drewna0.539 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[514105] Technik usług fryzjerskich1264 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[522305] Technik handlowiec0.5109 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[351103] Technik teleinformatyk0.5107 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[333107] Technik logistyk0.52210 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[514105] Technik usług fryzjerskich0.5135 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[522305] Technik handlowiec0.51310 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[351203] Technik informatyk1439 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311504] Technik mechanik0.52311 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5179 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych12010 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesbklasa wielozawodowa1185 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[514101] Fryzjer0.569 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311204] Technik budownictwa0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311513] Technik pojazdów samochodowych14310 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.51014 nowa
karta
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1216 nowa
karta
Zespół Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawiet[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.556 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[514101] Fryzjer1121 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[751201] Cukiernik0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesb[751201] Cukiernik0.6111 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesbklasa wielozawodowa0.8191 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślet[311929] Technik chłodnictwa i klimatyzacji0.452 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślet[514105] Technik usług fryzjerskich0.6201 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślet[311941] Technik przemysłu mody0.444 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.582 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[314202] Technik architektury krajobrazu0.582 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych1153 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[422402] Technik hotelarstwa0.1210 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[311204] Technik budownictwa0.487 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[512001] Kucharz0.125 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[522301] Sprzedawca005 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.126 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.125 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[711501] Cieśla005 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[751204] Piekarz005 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej005 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5107 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[722204] Ślusarz005 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311410] Technik mechatronik12010 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311504] Technik mechanik0.51411 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[331403] Technik ekonomista0.563 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[333107] Technik logistyk0.5725 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[351203] Technik informatyk1219 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycachsb[722307] Operator obrabiarek skrawających0012 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycachsbklasa wielozawodowa0013 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1156 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.569 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311513] Technik pojazdów samochodowych1255 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[351203] Technik informatyk0.525 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5612 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemlo-12122 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[311204] Technik budownictwa0.52013 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[514105] Technik usług fryzjerskich0.51115 nowa
karta
Zespół Szkół w Jodłowejlo-11715 nowa
karta
Zespół Szkół w Jodłowejsbklasa wielozawodowa11010 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowalo-11610 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[512001] Kucharz0.126 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[751201] Cukiernik055 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[514101] Fryzjer0.146 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[711204] Murarz-tynkarz006 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.171 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.131 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zazadnicza Szkoła Zawodowasb[722204] Ślusarz081 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[333107] Technik logistyk11115 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1921 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[311504] Technik mechanik11821 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[422402] Technik hotelarstwa11130 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[311941] Technik przemysłu mody1030 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[512001] Kucharz0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[432106] Magazynier-logistyk0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzelo-12212 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzelo-1825 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzelo-1725 nowa
karta
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie - Liceum Ogólnokształcącelo-004 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[351203] Technik informatyk0.5172 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[522305] Technik handlowiec0.5413 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.581 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.582 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[514101] Fryzjer008 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycachlo-1235 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311204] Technik budownictwa0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[422402] Technik hotelarstwa0.5185 nowa
karta
Zespół Szkół w Sieniawielo-2385 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimlo-1259 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5181 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimt[331403] Technik ekonomista0.5103 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimsb[512001] Kucharz0.222 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimsb[751201] Cukiernik0.221 nowa
karta
Zespół Szkół w Tyczynielo-2205 nowa
karta
Zespół Szkół w Wysokiej - Technikumt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.598 nowa
karta
Zespół Szkół w Wysokiej - Technikumt[513101] Kelner0.578 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych11612 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[333107] Technik logistyk1199 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[314207] Technik rolnik0.578 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[331403] Technik ekonomista0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[325511] Technik ochrony środowiska0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[513101] Kelner0.5315 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-1725 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[512001] Kucharz0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[514101] Fryzjer0.5515 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[613003] Rolnik0.5315 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[432106] Magazynier-logistyk0.5215 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[722204] Ślusarz0.5215 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[751204] Piekarz0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk1119 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[514105] Technik usług fryzjerskich1229 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[514101] Fryzjer1168 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[742117] Elektronik0.5310 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[741201] Elektromechanik0.5411 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[741103] Elektryk0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722204] Ślusarz0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[752205] Stolarz0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.591 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5412 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[311941] Technik przemysłu mody0.542 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[311513] Technik pojazdów samochodowych2353 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[722204] Ślusarz004 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[741103] Elektryk0.214 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[514101] Fryzjer002 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[351203] Technik informatyk1134 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311204] Technik budownictwa1178 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311303] Technik elektryk1264 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1362 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskusb[512001] Kucharz1146 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[431103] Technik rachunkowości1216 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlulo-1215 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.396 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlut[422402] Technik hotelarstwa0.3121 nowa
karta

* liczba wolnych miejsc na podana jest na podstawie informacji ze szkół

Legenda

lo - liceum ogólnokształcące
t - technikum
sb - szkoła branżowa I stopnia
spdp - szkoła przysposabiająca do pracy