Informator o szkołach dla absolwentów
szkół podstawowych

Liczba wolnych miejsc podana jest na podstawie informacji ze szkół. Szkoły ponadpodstawowe prosimy o aktualizowanie danych tzw. komunikat nr 2

WyszukiwanieSkorzystaj z lewego menu i wybierz to co cię interesuje

Województwo podkarpackie - wszystkie typy szkół

nazwa
szkoły
typzawódliczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
wolnych
miejsc
strona
WWW
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[422402] Technik hotelarstwa1228 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysb[512001] Kucharz0.5114 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysb[522301] Sprzedawca0.5411 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysbklasa wielozawodowa0.5510 nowa
karta
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiusb[512001] Kucharz1113 nowa
karta
Branżowa Szkoła I Stopnia Specjalna w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiuspdpklasa wielozawodowa115 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[351203] Technik informatyk11614 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[351406] Technik programista1237 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311410] Technik mechatronik1273 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311303] Technik elektryk11911 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311504] Technik mechanik1228 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[514105] Technik usług fryzjerskich0.5123 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolisb[832201] Kierowca mechanik0.5113 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolisb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5123 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolisb[722307] Operator obrabiarek skrawających1179 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311204] Technik budownictwa0.5151 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5142 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.5151 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311410] Technik mechatronik0.5151 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311303] Technik elektryk0.5142 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311504] Technik mechanik0.5142 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1293 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5214 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5106 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[741201] Elektromechanik0.5106 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[752205] Stolarz0.5610 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiulo-82702 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucielo-51516 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślulo-72204 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. KEN w Stalowej Wolilo-1027723 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowielo-61515 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Jaślelo-617015 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Przeworskulo-617115 nowa
karta
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślulo-72177 nowa
karta
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślulo-11113 nowa
karta
Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Krośnielo-2298 nowa
karta
Katolickie Liceum Ogólnokształcącego w Tarnobrzegulo-1193 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące lo-22721 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycachlo-51482 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Ignacego Krasickiego w Dubieckulo-24010 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowielo-41155 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. ks. Piotra Skargi w Sędziszowie Małopolskimlo-514821 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Tarnobrzegulo-928737 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycachlo-41155 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Karpaty w Krośnielo-1246 nowa
karta
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIUlo-1177 nowa
karta
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W USTRZYKACH DOLNYCHlo-1411 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwalelo-2502 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Duklilo-1218 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu lo-3839 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Kolbuszowejlo-515426 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Leskulo-3801 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowielo-820634 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Niskulo-411810 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowielo-514410 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowielo-514410 nowa
karta
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Jarosławiuspdp-288 nowa
karta
Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące w Mielculo-2208 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[512001] Kucharz0.562 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii0.571 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej0.544 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.526 nowa
karta
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Anny Jenke w Jarosławiulo-23117 nowa
karta
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Sióstr Prezenteklo-614835 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[351203] Technik informatyk1228 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311410] Technik mechatronik1228 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[351406] Technik programista1291 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.5123 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[331403] Technik ekonomista0.5132 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskusbklasa wielozawodowa2507 nowa
karta
Rzemieślnicza Szkoła Branżowa im. Bł. Karoliny Kózkówny w Pilźniesbklasa wielozawodowa35733 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 1spdp-151 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyspdp-165 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii1105 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.526 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej0.535 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie sb[512001] Kucharz1610 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie sb[611303] Ogrodnik1511 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Teresy i Seweryna Dolańskich w Grębowie spdp-144 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3lo-126 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdrojusb[512001] Kucharz0.562 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdrojusb[962907] Pracownik obsługi hotelowej0.542 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdrojuspdp-132 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracyspdp-183 nowa
karta
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowielo-2302 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej149 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii185 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[512001] Kucharz141 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[962907] Pracownik obsługi hotelowej141 nowa
karta
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIEt[351203] Technik informatyk1157 nowa
karta
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIEt[343105] Technik fotografii i multimediów1184 nowa
karta
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIEt[351406] Technik programista1211 nowa
karta
V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowegolo-71436 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311504] Technik mechanik1255 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[331403] Technik ekonomista1246 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311204] Technik budownictwa0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311104] Technik geodeta0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiesbklasa wielozawodowa2.55718 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.596 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejsb[832201] Kierowca mechanik0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejt[422402] Technik hotelarstwa0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycachsb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5234 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycachsb[751201] Cukiernik0.572 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki1323 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1237 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.33102 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.3393 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[422104] Technik organizacji turystyki0.33102 nowa
karta
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernikat[314202] Technik architektury krajobrazu1351 nowa
karta
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernikat[314301] Technik leśnik12210 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[331403] Technik ekonomista0.25812 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.25119 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[314202] Technik architektury krajobrazu0.25137 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.25182 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynisb[834209] Operator maszyn i urządzeń do robót ziemnych i drogowych0.5119 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynisb[512001] Kucharz0.5812 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311204] Technik budownictwa1304 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie1204 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[741103] Elektryk1195 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych1222 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1293 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311224] Technik aranżacji wnętrz1331 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1253 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesbklasa wielozawodowa2478 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1253 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślet[314202] Technik architektury krajobrazu1271 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślet[311104] Technik geodeta0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślet[314301] Technik leśnik0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1199 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcut[311204] Technik budownictwa0.5433 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych 0.591 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.599 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1177 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycacht[324002] Technik weterynarii0.575 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycachsb[512001] Kucharz0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Oleszycachsb[613003] Rolnik0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych1175 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniut[324002] Technik weterynarii1.5324 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5112 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[331403] Technik ekonomista1322 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[431103] Technik rachunkowości1295 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[333106] Technik eksploatacji portów i terminali1331 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[331403] Technik ekonomista1311 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[333907] Technik reklamy1311 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[422104] Technik organizacji turystyki1302 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcusb[522301] Sprzedawca0.579 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcusb[432106] Magazynier-logistyk0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Dębicyt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych2582 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[331403] Technik ekonomista1304 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[431103] Technik rachunkowości1277 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej2644 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[522305] Technik handlowiec1322 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowielo-25414 nowa
karta
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślut[311408] Technik elektronik32311 nowa
karta
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślut[311104] Technik geodeta32293 nowa
karta
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślulo-2631 nowa
karta
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośnielo-514510 nowa
karta
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośniet[351203] Technik informatyk1.5427 nowa
karta
Zespół Szkół Elektrycznych i Ogólnokształcących w Krośniet[311408] Technik elektronik0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311303] Technik elektryk1331 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311408] Technik elektronik0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[343105] Technik fotografii i multimediów1.5483 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk1.5474 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[314403] Technik technologii żywności0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojusb[751201] Cukiernik0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych2.5816 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[422402] Technik hotelarstwa2455 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[422104] Technik organizacji turystyki3716 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[513102] Technik usług kelnerskich0.5135 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[311941] Technik przemysłu mody1234 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[311946] Technik stylista1295 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiesb[512001] Kucharz1313 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiesb[751201] Cukiernik1233 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiesb[962907] Pracownik obsługi hotelowej1157 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczut[311504] Technik mechanik0.598 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.598 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczusb[722204] Ślusarz0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[333107] Technik logistyk0.364 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[333108] Technik spedytor0.3010 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[333106] Technik eksploatacji portów i terminali12010 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[522305] Technik handlowiec0.3010 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311504] Technik mechanik0.3010 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311516] Technik spawalnictwa0.3010 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.382 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311922] Technik technologii drewna0.3010 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych12012 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5212 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311303] Technik elektryk0.5184 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311408] Technik elektronik0.594 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311504] Technik mechanik0.5163 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej12410 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[351103] Technik teleinformatyk0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[351406] Technik programista1341 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311909] Technik automatyk0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegulo-25415 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311408] Technik elektronik0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311303] Technik elektryk11311 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[422402] Technik hotelarstwa0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311410] Technik mechatronik1248 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[514105] Technik usług fryzjerskich1239 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[351103] Technik teleinformatyk11311 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741103] Elektryk0.585 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741201] Elektromechanik0.3337 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311946] Technik stylista0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[351203] Technik informatyk1304 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[351406] Technik programista1268 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311104] Technik geodeta12410 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311204] Technik budownictwa11915 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[314202] Technik architektury krajobrazu11915 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegosb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1268 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegolo-34618 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośniet[343105] Technik fotografii i multimediów1286 nowa
karta
Zespół Szkół Leśnych w Leskut[314301] Technik leśnik2528 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskulo-1134810 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[333106] Technik eksploatacji portów i terminali1372 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[333108] Technik spedytor2638 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[331403] Technik ekonomista1298 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnychlo-37820 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowiet[514105] Technik usług fryzjerskich1313 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[331403] Technik ekonomista1284 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[422402] Technik hotelarstwa1293 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[431103] Technik rachunkowości0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311204] Technik budownictwa1313 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311209] Technik inżynierii sanitarnej12410 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie1277 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębielo-11012 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Wolit[311513] Technik pojazdów samochodowych0.591 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Wolilo-822218 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Stalowej Wolisbklasa wielozawodowa1251 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1284 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[422104] Technik organizacji turystyki11913 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[514105] Technik usług fryzjerskich0.51220 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[333907] Technik reklamy0.51517 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[000000] Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych1.54816 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[512001] Kucharz0.51913 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[751201] Cukiernik0.1210 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[514101] Fryzjer0.51616 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[522301] Sprzedawca0010 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolilo-23813 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311204] Technik budownictwa0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311104] Technik geodeta0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[333106] Technik eksploatacji portów i terminali1282 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311941] Technik przemysłu mody0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolisb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie11412 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311909] Technik automatyk1204 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[331403] Technik ekonomista0.5618 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[351203] Technik informatyk0.5816 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311504] Technik mechanik0.5177 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[514105] Technik usług fryzjerskich0.5816 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311946] Technik stylista0.5816 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311941] Technik przemysłu mody0024 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.51113 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5210 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[742114] Mechatronik0.5210 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[514101] Fryzjer0.5210 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesbklasa wielozawodowa0.584 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO, Technikum nr 2)t[331403] Technik ekonomista1304 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO, Technikum nr 2)t[431103] Technik rachunkowości12410 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO, Technikum nr 2)t[333107] Technik logistyk2635 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO, Technikum nr 2)t[333108] Technik spedytor1259 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311413] Technik robotyk0.5161 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokusb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[331403] Technik ekonomista0.5182 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333108] Technik spedytor0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333107] Technik logistyk1248 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[422402] Technik hotelarstwa12210 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.596 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[314202] Technik architektury krajobrazu0.5174 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[311410] Technik mechatronik1222 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[351203] Technik informatyk1177 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[315317] Technik mechanik lotniczy1222 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[333108] Technik spedytor1264 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1246 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[314202] Technik architektury krajobrazu0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolisbklasa wielozawodowa1.5363 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolisb[512001] Kucharz0.5112 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[333107] Technik logistyk1.5375 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[351103] Technik teleinformatyk0.5113 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[311103] Technik analityk1259 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[333907] Technik reklamy2616 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[422402] Technik hotelarstwa1277 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych24514 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiesb[751201] Cukiernik0.5107 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311410] Technik mechatronik1275 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311513] Technik pojazdów samochodowych1311 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[522305] Technik handlowiec1278 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[333907] Technik reklamy1332 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[514105] Technik usług fryzjerskich1314 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciesbklasa wielozawodowa1332 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”sb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1264 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”sb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.569 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”sb[722204] Ślusarz0.5010 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311204] Technik budownictwa0.5515 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie2605 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5165 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311516] Technik spawalnictwa0.5136 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”lo-1332 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311104] Technik geodeta0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311224] Technik aranżacji wnętrz1234 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikat[333107] Technik logistyk1.53510 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikat[333108] Technik spedytor0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikat[514105] Technik usług fryzjerskich0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 w Jaślet[431103] Technik rachunkowości1262 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311204] Technik budownictwa0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311104] Technik geodeta0.597 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[343105] Technik fotografii i multimediów0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[514105] Technik usług fryzjerskich0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[422104] Technik organizacji turystyki0.588 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sb[711204] Murarz-tynkarz0.5016 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5412 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sbklasa wielozawodowa1.52028 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracyspdp-171 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie - VIII LOlo-92915 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4- XII Liceum Ogólnokształcącelo-79841 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr2 Stalowej Woli Samorządowe Liceum Ogólnoksztłcącelo-1027510 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Grębowie -Liceum Ogólnokształcącelo-2288 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiegolo-35616 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośnielo-3948 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[422402] Technik hotelarstwa0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[333108] Technik spedytor0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[422104] Technik organizacji turystyki0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[311941] Technik przemysłu mody0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośniet[311103] Technik analityk0.5131 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośniesb[514101] Fryzjer0.5131 nowa
karta
Zespół Szkół Salezjańskich - Niepubliczne Gimnazjum Salezjańskie w Przemyślulo-23612 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych39210 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiet[311410] Technik mechatronik1259 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych1322 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiut[314403] Technik technologii żywności1302 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiut[514105] Technik usług fryzjerskich1302 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiut[422402] Technik hotelarstwa1302 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych i Biznesowych w Jarosławiusb[751201] Cukiernik1275 nowa
karta
Zespół Szkół Społecznych Nr 2 Społeczne Liceum Ogólnokształcące im.Małego Księcia w Tarnobrzegulo-4555 nowa
karta
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicylo-2364 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianielo-1332 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianiet[324002] Technik weterynarii41305 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianiet[514105] Technik usług fryzjerskich0.5145 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311408] Technik elektronik0.5171 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[522305] Technik handlowiec0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[351203] Technik informatyk1295 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311516] Technik spawalnictwa12410 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311504] Technik mechanik1313 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311410] Technik mechatronik1.5435 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[351406] Technik programista1304 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[722204] Ślusarz0.271 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[741103] Elektryk0.5153 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[514101] Fryzjer0.271 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[512001] Kucharz0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1313 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.271 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.271 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[752205] Stolarz0.253 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[331403] Technik ekonomista0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[351203] Technik informatyk0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[422402] Technik hotelarstwa0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.578 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311408] Technik elektronik1322 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311513] Technik pojazdów samochodowych1277 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311909] Technik automatyk1268 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311504] Technik mechanik1268 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych11814 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[832201] Kierowca mechanik11616 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1293 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślet[351406] Technik programista1253 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślesb[741103] Elektryk0.5131 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślesb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych1235 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1.5402 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[422402] Technik hotelarstwa0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[514105] Technik usług fryzjerskich0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[333107] Technik logistyk1273 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[514101] Fryzjer0.3364 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.3382 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1275 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1266 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[722307] Operator obrabiarek skrawających25014 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[512001] Kucharz12210 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[751201] Cukiernik1275 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielculo-41111 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[333907] Technik reklamy1268 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[311408] Technik elektronik1331 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[311504] Technik mechanik1277 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk2617 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowielo-2584 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311303] Technik elektryk0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311504] Technik mechanik0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[514105] Technik usług fryzjerskich0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311946] Technik stylista0.569 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1.5405 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[514101] Fryzjer0.593 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesbklasa wielozawodowa0.92010 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311103] Technik analityk0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311504] Technik mechanik0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311516] Technik spawalnictwa0.579 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[331403] Technik ekonomista0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[333107] Technik logistyk1312 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[351203] Technik informatyk1168 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[351406] Technik programista1232 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[514105] Technik usług fryzjerskich1142 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311513] Technik pojazdów samochodowych1332 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311204] Technik budownictwa0.51010 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[314202] Technik architektury krajobrazu0.5164 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311516] Technik spawalnictwa0.5146 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych2546 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[333907] Technik reklamy0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[343105] Technik fotografii i multimediów0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[422402] Technik hotelarstwa0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusbklasa wielozawodowa1293 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[343101] Fotograf0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[512001] Kucharz0.597 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślet[311929] Technik chłodnictwa i klimatyzacji0.391 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesbklasa wielozawodowa1226 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesb[514101] Fryzjer1226 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki1231 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5222 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[314202] Technik architektury krajobrazu0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych1186 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkusb[512001] Kucharz1119 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudculo-1146 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[311204] Technik budownictwa0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.51010 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusbklasa wielozawodowa0.5310 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcusb[512001] Kucharz0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311410] Technik mechatronik1231 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311504] Technik mechanik1177 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[333107] Technik logistyk1.5375 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[351203] Technik informatyk1204 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[351406] Technik programista2408 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[514101] Fryzjer0.33111 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[512001] Kucharz0.33111 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.3339 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczulo-24310 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.595 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[324002] Technik weterynarii0.5810 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5012 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[351203] Technik informatyk0.5212 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[314202] Technik architektury krajobrazu0.5014 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5014 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5146 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[722204] Ślusarz0.5014 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5710 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemlo-0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[311204] Technik budownictwa0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[514105] Technik usług fryzjerskich0.537 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[343105] Technik fotografii i multimediów0.564 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowalo-2356 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[512001] Kucharz064 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[514101] Fryzjer064 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[711204] Murarz-tynkarz031 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych014 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzelo-1159 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[325511] Technik ochrony środowiska1024 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[333107] Technik logistyk1231 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych11212 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[311504] Technik mechanik1024 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5012 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5012 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[432106] Magazynier-logistyk0.5012 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzesb[512001] Kucharz0.5012 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[351203] Technik informatyk0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[522305] Technik handlowiec0.582 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311410] Technik mechatronik1282 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311504] Technik mechanik0.5164 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[331403] Technik ekonomista1275 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[522305] Technik handlowiec0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[343105] Technik fotografii i multimediów1273 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311513] Technik pojazdów samochodowych1284 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[422402] Technik hotelarstwa1293 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycachsb[522301] Sprzedawca0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycachlo-2642 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimlo-1269 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimt[351203] Technik informatyk1249 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimt[331403] Technik ekonomista0.587 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5155 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.51010 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimsb[512001] Kucharz0.5137 nowa
karta
Zespół Szkół w Tyczynielo-25015 nowa
karta
Zespół Szkół w Wysokiej - Technikumt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych12111 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[314207] Technik rolnik0.569 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[333107] Technik logistyk11812 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[331403] Technik ekonomista0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych11416 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[325511] Technik ochrony środowiska0.5411 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[351203] Technik informatyk0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[422402] Technik hotelarstwa0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-1030 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-0.587 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[432106] Magazynier-logistyk0.5312 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[512001] Kucharz0.5411 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[513101] Kelner0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[522301] Sprzedawca0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[613003] Rolnik0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[751201] Cukiernik0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Żołyni - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewiczalo-1205 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[514101] Fryzjer11911 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie12010 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5911 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722204] Ślusarz0.5713 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[741201] Elektromechanik11515 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[311504] Technik mechanik12010 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk11713 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[351406] Technik programista11010 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[514105] Technik usług fryzjerskich11812 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych11812 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[333107] Technik logistyk1228 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych1228 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[522305] Technik handlowiec11812 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[351203] Technik informatyk1228 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniet[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki12410 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5185 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[512001] Kucharz0.585 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[311104] Technik geodeta0.3391 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[311204] Technik budownictwa1219 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicyt[311946] Technik stylista1264 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1246 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[721301] Blacharz0.3391 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[722204] Ślusarz0.3382 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.3355 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Jana Pawła II w Dębicysb[741201] Elektromechanik0.1531 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskulo-25216 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311204] Technik budownictwa0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311303] Technik elektryk0.5192 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311504] Technik mechanik0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5154 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[351203] Technik informatyk12311 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[351406] Technik programista0.5211 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[431103] Technik rachunkowości0.5112 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1322 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskusb[512001] Kucharz0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5221 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1331 nowa
karta

Legenda

lo - liceum ogólnokształcące
t - technikum
sb - szkoła branżowa I stopnia
spdp - szkoła przysposabiająca do pracy