Informator o szkołach dla absolwentów
szkół podstawowych

WOLNE MIEJSCA*

WyszukiwanieSkorzystaj z lewego menu i wybierz to co cię interesuje

Województwo podkarpackie - wszystkie typy szkół

nazwa
szkoły
typzawódliczba
oddziałów
liczba
uczniów
liczba
wolnych
miejsc
strona
WWW
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowielo-3682 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Ustrzykach Dolnych spdp-162 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[333107] Technik logistyk1169 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsyt[422402] Technik hotelarstwa0.5115 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysb[512001] Kucharz11312 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysb[522301] Sprzedawca0.5133 nowa
karta
Bieszczadzki Zespół Szkół Zawodowych w Ustrzykach Dolnych im. Lecha Wałęsysbklasa wielozawodowa0.588 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311303] Technik elektryk0.575 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311504] Technik mechanik0.587 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5123 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[333907] Technik reklamy0.587 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[514105] Technik usług fryzjerskich0.5141 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[351203] Technik informatyk1291 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolit[351406] Technik programista1282 nowa
karta
Centrum Edukacji Zawodowej w Stalowej Wolisb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.345 nowa
karta
Centrum Kształcenia Ustawicznego i Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Stalowej Wolilo-1728 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[311204] Technik budownictwa0.5151 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślut[333107] Technik logistyk0.5151 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych 0.5133 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 1 w Przemyślusb[752205] Stolarz0.5106 nowa
karta
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jarosławiulo-11713 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Jarosławiulo-71922 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza w Łańcucielo-514812 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego w Przemyślulo-61839 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące im.Króla Władysława Jagiełły w Dębicylo-51419 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Brzozowie im. Króla Kazimierza Wielkiego w Brzozowielo-512624 nowa
karta
I Liceum Ogólnokształcące w Przeworskulo-410234 nowa
karta
II Liceum Ogólnokształcące w Mielculo-61902 nowa
karta
II Liceum Ogólnokształcące w Przemyślulo-61893 nowa
karta
III Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Przemyślulo-1128 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące lo-1195 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im Tadeusza Kościuszki w Ropczycachlo-513416 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Dynowielo-37020 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika w Tarnobrzegulo-823157 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie w Kołaczycachlo-2601 nowa
karta
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W JAROSŁAWIUlo-11311 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Boguchwalelo-2406 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Jedliczu lo-2444 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Leskulo-1406 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Lubaczowielo-511931 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Niskulo-49315 nowa
karta
Liceum Ogólnokształcące w Strzyżowielo-410030 nowa
karta
Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy w Dębicyspdp-122 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej0.33412 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.3335 nowa
karta
Powiatowy Zespól Placówek Szkolno Wychowawczych w Mielcusb[512001] Kucharz0.3362 nowa
karta
Publiczne Katolickie Liceum Ogólnokształcące Parafii pw.Bożego Ciała w Jarosławiulo-1195 nowa
karta
Publiczne Liceum Ogólnokształcące im. Pauli Montal Sióstr Pijarek w Rzeszowielo-168 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[351406] Technik programista1246 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskusbklasa wielozawodowa1273 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311303] Technik elektryk1246 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311410] Technik mechatronik0.5141 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.5123 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[333907] Technik reklamy0.5105 nowa
karta
Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Niskut[422104] Technik organizacji turystyki1273 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[962907] Pracownik obsługi hotelowej182 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczysb[911203] Pracownik pomocniczy w gastronomii0010 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczyspdp-135 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3lo-1111 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3t[333907] Technik reklamy1111 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 3sb[751201] Cukiernik1012 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdrojusb[911205] Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej187 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Iwoniczu-Zdrojuspdp-114 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jaśle - Szkoła Przysposabiająca do Pracyspdp-4151 nowa
karta
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Rudniku - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracyspdp-181 nowa
karta
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Rzeszowielo-1142 nowa
karta
Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Stalowej Wolilo-281 nowa
karta
Szkoła Mistrzostwa Sportowego - SIARKA - w Tarnobrzegulo-1135 nowa
karta
Szkoła Usług Hotelarskich, Sztuki gotowania i innych zawodów w Dębicysb[962907] Pracownik obsługi hotelowej162 nowa
karta
TECHNIKUM TEB EDUKACJA W RZESZOWIEt[343105] Technik fotografii i multimediów1164 nowa
karta
V Liceum Ogólnokształcące im. K.K. Baczyńskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowegolo-58515 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.2523 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[514101] Fryzjer0.2555 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[751201] Cukiernik0.2523 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Dębicy ZDZ w Rzeszowie sb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.2532 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiuspdpklasa wielozawodowa162 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiuspdpklasa wielozawodowa162 nowa
karta
Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Jana Pawła II w Jarosławiusb[512001] Kucharz1115 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[351203] Technik informatyk1.5384 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[331403] Technik ekonomista1255 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311204] Technik budownictwa0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiet[311504] Technik mechanik0.596 nowa
karta
Zespół Szkół w Lubaczowiesbklasa wielozawodowa24020 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejt[422402] Technik hotelarstwa0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół w Nienadowejsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1149 nowa
karta
Zespół Szkół - Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jadwigi Królowej w Błażowejlo-11416 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[314202] Technik architektury krajobrazu0.595 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311104] Technik geodeta0.565 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5185 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1285 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[351203] Technik informatyk1.5441 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycacht[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycachsb[751201] Cukiernik0.585 nowa
karta
Zespół Szkół Agro-Technicznych w Ropczycachsb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5165 nowa
karta
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernikat[314301] Technik leśnik0.5911 nowa
karta
Zespół Szkół Agroprzedsiębiorczości im. Mikołaja Kopernikat[314202] Technik architektury krajobrazu0.52010 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5168 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[331403] Technik ekonomista0.5186 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynit[314202] Technik architektury krajobrazu0.578 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynisb[512001] Kucharz0.5410 nowa
karta
Zespół Szkół Agrotechniczno-Ekonomicznych w Werynisb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5146 nowa
karta
Zespół Szkół Architekoniczno-Budowlanych w Krośniet[311204] Technik budownictwa1213 nowa
karta
Zespół Szkół Architekoniczno-Budowlanych w Krośniet[314202] Technik architektury krajobrazu1195 nowa
karta
Zespół Szkół Architekoniczno-Budowlanych w Krośniesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.598 nowa
karta
Zespół Szkół Architekoniczno-Budowlanych w Krośniesb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5125 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311204] Technik budownictwa0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311913] Technik gazownictwa0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[711204] Murarz-tynkarz0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[741103] Elektryk0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiulo-1311 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[311204] Technik budownictwa0.587 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[351203] Technik informatyk0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5125 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiet[314202] Technik architektury krajobrazu0.578 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[514101] Fryzjer0.3393 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[512001] Kucharz0.16505 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[522301] Sprzedawca0.16515 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[751204] Piekarz0.16514 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[751201] Cukiernik0.16542 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[741103] Elektryk0.16532 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych im. Tadeusza Kościuszki w Brzozowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie11910 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślet[311204] Technik budownictwa0.5113 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślet[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5122 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Jaślesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie11810 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcut[311204] Technik budownictwa1302 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcut[311204] Technik budownictwa0.582 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.586 nowa
karta
Zespół Szkół Budowlanych w Mielcusb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.537 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[314207] Technik rolnik0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcacht[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcachsb[512001] Kucharz0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowosielcachsb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniut[314207] Technik rolnik0.595 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniut[324002] Technik weterynarii0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Rzemieniusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych1222 nowa
karta
Zespół Szkół Drogowo-Geodezyjnych i Licealnych im. Augusta Witkowskiegolo-513715 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[331403] Technik ekonomista1293 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[333107] Technik logistyk1.5471 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[431103] Technik rachunkowości0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[333107] Technik logistyk1231 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcut[431103] Technik rachunkowości0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych im. bł. ks. Romana Sitki w Mielcusb[522301] Sprzedawca11212 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[331403] Technik ekonomista11515 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[333107] Technik logistyk1282 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1282 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[431103] Technik rachunkowości1030 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[522305] Technik handlowiec1030 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowiet[422402] Technik hotelarstwa11317 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Brzozowielo-23614 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[331403] Technik ekonomista1.5445 nowa
karta
Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowiet[522305] Technik handlowiec1286 nowa
karta
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślut[311408] Technik elektronik0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących w Przemyślut[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej1311 nowa
karta
Zespół Szkół Energetycznych w Rzeszowiet[311303] Technik elektryk1282 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5204 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojut[314403] Technik technologii żywności0.577 nowa
karta
Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Iwoniczu Zdrojusb[512001] Kucharz088 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[422402] Technik hotelarstwa1313 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych2644 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[513102] Technik usług kelnerskich0.546 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[311946] Technik stylista0.576 nowa
karta
Zespół Szkół Gospodarczych im. Mikołaja Spytka Ligęzy w Rzeszowiet[311941] Technik przemysłu mody0.5192 nowa
karta
Zespół Szkół im. Armii Krajowej w Jedliczut[311504] Technik mechanik1293 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5167 nowa
karta
Zespół Szkół im. gen. Władysława Sikorskiego w Rudniku nad Sanemt[333107] Technik logistyk0.5914 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegulo-2605 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311303] Technik elektryk0.5106 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311408] Technik elektronik0.588 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej1293 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[311504] Technik mechanik0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegut[351103] Technik teleinformatyk0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół im. ks.Stanisława Staszica w Tarnobrzegusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych11218 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741103] Elektryk0.575 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[514101] Fryzjer1302 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcusb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych0.575 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311303] Technik elektryk0.566 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311408] Technik elektronik0.584 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[422402] Technik hotelarstwa0.588 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[311410] Technik mechatronik0.5126 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[514105] Technik usług fryzjerskich0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół im. prof. J. Groszkowskiego w Mielcut[351103] Technik teleinformatyk0.559 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[314202] Technik architektury krajobrazu1275 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiulo-1311 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[351406] Technik programista1284 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[311946] Technik stylista1311 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[311941] Technik przemysłu mody1311 nowa
karta
Zespół Szkół Innowacyjnych im. Juliusza Słowackiego w Jarosławiut[324002] Technik weterynarii1302 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegolo-25016 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311204] Technik budownictwa0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311104] Technik geodeta0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311928] Technik transportu kolejowego0.5173 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[311407] Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym0.563 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegot[314202] Technik architektury krajobrazu0.5172 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegosb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5125 nowa
karta
Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznegosb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.5314 nowa
karta
Zespół Szkół Leśnych w Leskut[314301] Technik leśnik2573 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[331403] Technik ekonomista12310 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskut[333107] Technik logistyk1324 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Leżajskulo-1028015 nowa
karta
Zespół Szkół Licealnych w Ustrzykach Dolnychlo-37125 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośniet[311410] Technik mechatronik1302 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych im. Stanisława Staszica w Krośniet[315317] Technik mechanik lotniczy0.5173 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowiet[311504] Technik mechanik1295 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowiet[311413] Technik robotyk11519 nowa
karta
Zespół Szkół Mechanicznych w Rzeszowiet[311410] Technik mechatronik25513 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[331403] Technik ekonomista1266 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[333107] Technik logistyk1293 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1239 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[422402] Technik hotelarstwa0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1t[431103] Technik rachunkowości0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311204] Technik budownictwa0.5134 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 1 (VI LO i Technikum Nr 1) im.Ambrożego Towarnickiego w Rzeszowiet[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie11915 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Nowej Dębielo-1237 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[351203] Technik informatyk24123 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych11715 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[422104] Technik organizacji turystyki12111 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[514105] Technik usług fryzjerskich11616 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[512001] Kucharz0.5610 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[514101] Fryzjer0.5511 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[522301] Sprzedawca0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegusb[751201] Cukiernik0.5115 nowa
karta
Zespół Szkół nr 1 w Tarnobrzegut[000000] Technik obsługi pasażerów w przewozach lotniczych, morskich i lądowych1302 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5411 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311930] Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej1253 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolit[311941] Technik przemysłu mody0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolisb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Stalowej Wolisb[711204] Murarz-tynkarz0.555 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311909] Technik automatyk0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[331403] Technik ekonomista0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[351203] Technik informatyk0.587 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiet[311504] Technik mechanik0.587 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających1195 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Nowej Dębiesbklasa wielozawodowa0.524 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[333107] Technik logistyk1.5474 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[331403] Technik ekonomista1.53813 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Rzeszowie (VII LO)t[333108] Technik spedytor0.598 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311408] Technik elektronik0.5103 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[311909] Technik automatyk0.594 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[351103] Technik teleinformatyk0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokusb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.589 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5161 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 2 w Sanokut[325511] Technik ochrony środowiska0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[422402] Technik hotelarstwa0.587 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333108] Technik spedytor11414 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333107] Technik logistyk11414 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[331403] Technik ekonomista11810 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[431103] Technik rachunkowości0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[314202] Technik architektury krajobrazu11711 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[333106] Technik eksploatacji portów i terminali0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[331402] Technik agrobiznesu0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Tarnobrzegu t[515205] Technik turystyki na obszarach wiejskich0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcucielo-1296 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[351203] Technik informatyk12510 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[311410] Technik mechatronik0.5164 nowa
karta
Zespół Szkół nr 2 w Łańcuciet[315317] Technik mechanik lotniczy0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[333108] Technik spedytor0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[314202] Technik architektury krajobrazu0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[343105] Technik fotografii i multimediów1282 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[422402] Technik hotelarstwa0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[422104] Technik organizacji turystyki0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[331403] Technik ekonomista1219 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolit[522305] Technik handlowiec0.596 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 im. Króla Jana III Sobieskiego w Stalowej Wolisb[512001] Kucharz0.553 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[311103] Technik analityk1235 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[311410] Technik mechatronik0.586 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[311413] Technik robotyk0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[333107] Technik logistyk1262 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Jaślet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1208 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[422402] Technik hotelarstwa0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[311103] Technik analityk0.5125 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1276 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiesb[751201] Cukiernik0.5611 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Rzeszowiesb[512001] Kucharz0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311303] Technik elektryk1292 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311410] Technik mechatronik32283 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311504] Technik mechanik1274 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Sanokut[311513] Technik pojazdów samochodowych1274 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciesbklasa wielozawodowa12010 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[522305] Technik handlowiec0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 w Łańcuciet[431103] Technik rachunkowości0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311204] Technik budownictwa1187 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie1302 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311516] Technik spawalnictwa1187 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”t[311104] Technik geodeta0.585 nowa
karta
Zespół Szkół nr 3 „BUDOWLANKA”sb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.587 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikat[351203] Technik informatyk0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikat[514105] Technik usług fryzjerskich0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 4 im.Mikołaja Kopernikasbklasa wielozawodowa2546 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311104] Technik geodeta0.578 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311204] Technik budownictwa0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.587 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[514105] Technik usług fryzjerskich0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sbklasa wielozawodowa1.52619 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5sb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.569 nowa
karta
Zespół Szkół nr 5t[343105] Technik fotografii i multimediów0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Nr 6 Specjalnych - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna - Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracyspdp-0.521 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcącychlo-719020 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 3 w Rzeszowie - VIII LOlo-412412 nowa
karta
Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głogowie Małopolskim - Samorządowe Liceum Ogólnokształcące w Głogowie Małopolskim im. Ks. Kard. St. Wyszyńskiegolo-1186 nowa
karta
Zespół Szkół Plastycznych - Liceum Plastycznet[343204] Plastyk2645 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[422104] Technik organizacji turystyki0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośniet[311941] Technik przemysłu mody0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krośnielo-3913 nowa
karta
Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. Ks. Stanisława Szpetnara w Krośniet[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1246 nowa
karta
Zespół Szkół Publicznych Liceum Ogólnokształcące w Rymanowielo-5975 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiet[311410] Technik mechatronik0.51536 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych13217 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych0.51420 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[723107] Mechanik motocyklowy0.5107 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych1.5652 nowa
karta
Zespół Szkół Samochodowych w Rzeszowiesb[832201] Kierowca mechanik0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół Specjalnych - Szkoła Przysposabiająca do Pracyspdp-255 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[422402] Technik hotelarstwa0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[314403] Technik technologii żywności0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[514105] Technik usług fryzjerskich0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[512001] Kucharz0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[514101] Fryzjer1264 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[751201] Cukiernik1246 nowa
karta
Zespół Szkół Spożywczych, Chemicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[513101] Kelner0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Stowarzyszenia Absolwentów Szkół Rolniczych w Trzcinicylo-1187 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianielo-0.5191 nowa
karta
Zespół Szkół Techniczno-Weterynaryjnych w Trzcianielo-0.591 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311413] Technik robotyk0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5106 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[751201] Cukiernik0.132 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[512001] Kucharz0.397 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[752205] Stolarz0.253 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Leżajskusb[722204] Ślusarz0.371 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[331403] Technik ekonomista0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskut[351203] Technik informatyk1157 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskusb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie11020 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Artystycznych w Leskusbklasa wielozawodowa11713 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311909] Technik automatyk0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311943] Technik grafiki i poligrafii cyfrowej0.5133 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[351203] Technik informatyk1293 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311504] Technik mechanik0.5106 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[311513] Technik pojazdów samochodowych1266 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[832201] Kierowca mechanik0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.5264 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiut[351406] Technik programista1248 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślet[311303] Technik elektryk1244 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych im. Bohaterów Września w Jaślet[311516] Technik spawalnictwa0.5131 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311303] Technik elektryk0.5171 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[514105] Technik usług fryzjerskich0.5144 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[422402] Technik hotelarstwa0.5117 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[333107] Technik logistyk0.5126 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311504] Technik mechanik0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311410] Technik mechatronik0.5108 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[351406] Technik programista0.5108 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejt[311922] Technik technologii drewna0.599 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[514101] Fryzjer0.3457 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych0.33111 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Kolbuszowejsb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie0.33102 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielculo-24912 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[351203] Technik informatyk2.5802 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[315317] Technik mechanik lotniczy0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcut[311413] Technik robotyk0.5161 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[722307] Operator obrabiarek skrawających22919 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1313 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[512001] Kucharz1206 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Mielcusb[751201] Cukiernik1214 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk1.5492 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[351406] Technik programista1.5492 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[311408] Technik elektronik0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Rzeszowiet[333907] Technik reklamy1277 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311303] Technik elektryk0.384 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311504] Technik mechanik0.4111 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[522305] Technik handlowiec0.584 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Sędziszowie Małopolskimt[311946] Technik stylista0.366 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311103] Technik analityk0.578 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[311516] Technik spawalnictwa0.5123 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[331403] Technik ekonomista0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[522305] Technik handlowiec0.5114 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiet[514105] Technik usług fryzjerskich0.586 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Strzyżowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1232 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych12210 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311204] Technik budownictwa1175 nowa
karta
Zespół Szkół Technicznych w Łańcuciet[311513] Technik pojazdów samochodowych1325 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[514105] Technik usług fryzjerskich0.5151 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[333907] Technik reklamy0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[422402] Technik hotelarstwa0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[343105] Technik fotografii i multimediów0.5162 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[751201] Cukiernik0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[512001] Kucharz0.5124 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślusb[514101] Fryzjer0.5111 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowo - Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślut[422104] Technik organizacji turystyki0.5117 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesb[514101] Fryzjer11216 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesb[751201] Cukiernik11810 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślesbklasa wielozawodowa1253 nowa
karta
Zespół Szkół Usługowych i Spożywczych w Jaślet[311929] Technik chłodnictwa i klimatyzacji0.381 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki1168 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych1159 nowa
karta
Zespół Szkół w Brzostkusb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych11311 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[311204] Technik budownictwa0.5614 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[422402] Technik hotelarstwa0.5718 nowa
karta
Zespół Szkół w Czudcut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5718 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311504] Technik mechanik1196 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[311410] Technik mechatronik1232 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[331403] Technik ekonomista0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[333107] Technik logistyk0.5173 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[351203] Technik informatyk0.5191 nowa
karta
Zespół Szkół w Gorzycacht[351406] Technik programista0.5143 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczulo-1226 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311513] Technik pojazdów samochodowych0.5155 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5128 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5128 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczut[351203] Technik informatyk0.5108 nowa
karta
Zespół Szkół w Iwoniczusb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1166 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemlo-1614 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[311204] Technik budownictwa0.587 nowa
karta
Zespół Szkół w Jeżowemt[514105] Technik usług fryzjerskich0.596 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[741203] Elektromechanik pojazdów samochodowych105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[711102] Monter konstrukcji budowlanych105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[514101] Fryzjer173 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[512001] Kucharz137 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych191 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[711402] Betoniarz-zbrojarz105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[722307] Operator obrabiarek skrawających173 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[722204] Ślusarz105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[613003] Rolnik123 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie1010 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[751201] Cukiernik119 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[751204] Piekarz105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[752205] Stolarz105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowaloklasa wielozawodowa11510 nowa
karta
Zespół Szkół w Kamieniu - Liceum Ogólnokształcące, Zasadnicza Szkoła Zawodowasb[711204] Murarz-tynkarz105 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzelo-1149 nowa
karta
Zespół Szkół w Kańczudzet[333107] Technik logistyk1214 nowa
karta
Zespół Szkół w Nowej Sarzynie - Liceum Ogólnokształcącelo-25210 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[522305] Technik handlowiec0.548 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimt[351203] Technik informatyk0.5102 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.584 nowa
karta
Zespół Szkół w Radomyślu Wielkimsb[751201] Cukiernik0.5210 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311219] Technik robót wykończeniowych w budownictwie0.5152 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[331403] Technik ekonomista1219 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311410] Technik mechatronik0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[311513] Technik pojazdów samochodowych1.5355 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[351406] Technik programista1282 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycacht[522305] Technik handlowiec0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół w Ropczycachsb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1246 nowa
karta
Zespół Szkół w Sieniawielo-11210 nowa
karta
Zespół Szkół w Sokołowie Małopolskimlo-1253 nowa
karta
Zespół Szkół w Tyczynielo-13317 nowa
karta
Zespół Szkół w Wysokiej - Technikumt[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5194 nowa
karta
Zespół Szkół w Wysokiej - Technikumt[513102] Technik usług kelnerskich0.5104 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczulo-1024 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5710 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[314207] Technik rolnik0.587 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[325511] Technik ochrony środowiska1025 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[331403] Technik ekonomista0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[333107] Technik logistyk24218 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[351203] Technik informatyk0.5135 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczut[513102] Technik usług kelnerskich0.5014 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[512001] Kucharz1264 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[514101] Fryzjer0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[613003] Rolnik0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[751204] Piekarz0.5015 nowa
karta
Zespół Szkół w Zarzeczusb[432106] Magazynier-logistyk1228 nowa
karta
Zespół Szkół w Żołyni - Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewiczalo-1916 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[752205] Stolarz0.354 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722204] Ślusarz0.569 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[722307] Operator obrabiarek skrawających0.5510 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[712905] Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie11713 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[514101] Fryzjer11911 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[311504] Technik mechanik0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[351203] Technik informatyk1228 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiet[514105] Technik usług fryzjerskich0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[712618] Monter sieci i instalacji sanitarnych0.345 nowa
karta
Zespół Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Rzeszowiesb[741201] Elektromechanik0.464 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[522305] Technik handlowiec0.5141 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiet[333107] Technik logistyk0.596 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Dynowiesb[723103] Mechanik pojazdów samochodowych1164 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[834103] Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych0.5105 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniesb[832201] Kierowca mechanik0.587 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniet[311515] Technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki0.5142 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych i Rolniczych im. Adama Mickiewicza w Radymniet[324002] Technik weterynarii0.5106 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskulo-12113 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311204] Technik budownictwa0.589 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[351406] Technik programista12014 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311303] Technik elektryk0.5116 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311513] Technik pojazdów samochodowych1268 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[311504] Technik mechanik0.5132 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[431103] Technik rachunkowości0.589 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Przeworskut[343404] Technik żywienia i usług gastronomicznych0.5161 nowa
karta
Zespół Szkół Zawodowych w Pustkowie Osiedlulo-1255 nowa
karta

* liczba wolnych miejsc na podana jest na podstawie informacji ze szkół

Legenda

lo - liceum ogólnokształcące
t - technikum
sb - szkoła branżowa I stopnia
spdp - szkoła przysposabiająca do pracy