Kuratorium Oświaty zakończyło proces zbierania danych.