Oferta edukacyjna szkół w roku szkolnym 2021/2022

Prosimy używać starych loginów i haseł tzn. tych gdzie login zaczyna się od pg....Kontakt:
Tomasz Kras
tel. 17 867-11-03
tkras@ko.rzeszow.pl

© Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 2018