18 października 2017

Nauczyciele odznaczeni i nagrodzeni w 2017 roku

W dniach 11, 12, 13 oraz 16 października br. w Przemyślu, Tarnobrzegu, Rzeszowie oraz Krośnie zostały zorganizowane uroczyste spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Z rąk Pani Ewy Leniart Wojewody Podkarpackiego oraz Pani Małgorzaty Rauch Podkarpackiego Kuratora Oświaty nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz pracownicy zasłużeni dla oświaty otrzymali odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej oraz Podkarpackiego Kuratora Oświaty. W tym roku ogółem przyznano 71 odznaczeń państwowych, 128 odznaczeń resortowych oraz 128 nagród.

Przyznane odznaczenia państwowe, medale Komisji Edukacji Narodowej, nagrody Ministra Edukacji Narodowej i Podkarpackiego Kuratora Oświaty nauczycielom, pracownikom oświaty i osobom szczególnie zasłużonym dla oświaty i wychowania.

OGÓŁEM ODZNACZENIA PAŃSTWOWE: 71
w tym:
ZŁOTY KRZYŻ ZASŁUGI 1
SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 2
BRĄZOWY KRZYŻ ZASŁUGI 2
MEDAL ZŁOTY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 30
MEDAL SREBRNY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 22
MEDAL BRĄZOWY ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ 14
OGÓŁEM ODZNACZENIA RESORTOWE: 128
MEDAL KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ 128
OGÓŁEM NAGRODY: 128
NAGRODA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 31
NAGRODA PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY 97
OGÓŁEM: 327

Wykaz nagrodzonych