6 września 2018

Wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej


Rzeszów, 2018-09-05

ZBF.3122.5.5.2018

Starostwa powiatowe
Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuje, że wnioski o zmianę podziału na rozdziały klasyfikacji budżetowej planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych jst w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku można składać w nieprzekraczalnym terminie do 25 września 2018 roku. Jednocześnie wyjaśniamy, że kwota ogółem dotacji nie może ulec zmianie.

Podkarpacki Kurator Oświaty

        Małgorzata Rauch