8 stycznia 2018

Badanie potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia

Rzeszów, 2018-01-08

Państwo
Dyrektorzy, nauczyciele przedszkoli, szkół i placówek
w województwie podkarpackim

W związku z: art. 70a ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela § 3. rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 Nr 46, poz.430 ze zm.) bardzo proszę o uzupełnienie w terminie do 16 stycznia 2018 r. – formularza elektronicznego dotyczącego powyższego zagadnienia.

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Procedura postępowania:

1.
Dyrektor szkoły loguje się do RSIO, korzystając z aktualnych nazw użytkownika i haseł (tych używanych np. w konkursach przedmiotowych):

przedszkola
szkoły podstawowe
gimnazja
szkoły ponadgimnazjalne

2.
Na stronie głównej RSIO dyrektor szkoły (placówki) odczytuje nazwę uzytkownika i hasło wygenerowane specjalnie na potrzeby ankiety:Potrzeby nauczycieli w zakresie doskonalenia

3.
Dyrektor szkoły (placówki) przekazuje nazwę użytkownika i hasło wygenerowane na potrzeby ankiety nauczycielom swojej szkoły. Można je np. wywiesić w pokoju nauczycielskim wraz z informacją o ankiecie. Prosimy w żadnym wypadku nie przekazywać nazwy użytkownika i hasła do RSIO – mają one charakter poufny.

Logowanie do ankiety >>

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter