21 maja 2020

Informacje związane z epidemią COVID-19 i jej zapobieganiu

Pytania i odpowiedzi

Od 1 czerwca wznawiamy praktyki i zajęcia praktyczne dla kolejnej grupy uczniów

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku

Zasady przeprowadzania egzaminów, harmonogram rekrutacji – prezentacja

Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021

Zasady przeprowadzania egzaminów w 2020 r. – regulacje prawne

Szkolnictwo zawodowe i ustawiczne – pytania i odpowiedzi

Przygotowania do egzaminów zewnętrznych – wytyczne MEN, CKE i GIS

Wytyczne GIS, MZ i MEN 

Dodatkowe wytyczne dla dyrektorów i nauczycieli w związku z umożliwieniem opieki uczniom klas I-III i organizacją konsultacji na terenie szkoły 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poz. 871 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 poz. 872 

Co ze szkołami do wakacji? 

Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli – działania MEN na rzecz cyfryzacji edukacji 

Wynagradzanie nauczycieli, pracowników administracji i obsługi w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty – opinia MEN 

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego w związku z otwarciem przedszkoli 

Wytyczne GIS, MZ i MEN w związku z otwarciem przedszkoli 

List Podkarpackiego Kuratora Oświaty 

Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół 

Dyżury telefoniczne w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej świadczone przez psychologów …

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter