18 czerwca 2018

Materiały z narad z dyrektorami.

Ocena pracy nauczyciela

Załącznik nr 1 – Karta oceny pracy

Zmiany w zakresie awansu zawodowego