3 czerwca 2019

Ważne: Monitorowanie realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019

Rzeszów, 2019-05-23

WiJ.0440,2,2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
publicznych szkół i przedszkoli
w województwie podkarpackim

Informuję że od dnia 24 maja 2019 r. na platformie nadzoru pedagogicznego (www.seo2.npseo.pl) zostanie udostępniony arkusz monitorowania realizacji podstawy programowej w roku szkolnym 2018/2019.

Wyżej wymieniony arkusz należy wypełnić nie później niż do 3 czerwca 2019 r.
Sprawę proszę potraktować jako pilną.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Załączniki

wzór_arkusza_monitorowania
Data: 2019-05-23, rozmiar: 28 KB