4 października 2019

Pilotażowy projekt pn. “Satelite Broandband Internet Access for Educational Multimedia Content to Unconnected Schools”

Szanowni Państwo Dyrektorzy

szkół i placówek,

Przekazujemy informację na temat pilotażowego projektu pn. “Satelite Broandband Internet Access for Educational Multimedia Content to Unconnected Schools” (tłumaczenie robocze: “Satelitarny dostęp szerokopasmowego Internetu do edukacyjnych treści multimedialnych w szkołach niepołączonych z Internetem”).

Celem projektu jest ocena korzyści wynikających z dostępu do Internetu szerokopasmowego dostarczanego drogą satelitarną na obszarach dotkniętych “przepaścią cyfrową” (brak odpowiedniej infrastruktury szerokopasmowej) przy wsparciu regionalnych lub krajowych organów publicznych.

W ramach projektu można wykonać pilotażowe wdrożenie szerokopasmowego Internetu dla co najmniej 10 szkół w całej Europie w co najmniej 3, a maksymalnie 5 państwach członkowskich. Wśród działań kwalifikujących się w ramach projektu znajdują się m. in.: badanie, wdrażanie oraz testowanie działań mających na celu łączenie szkół, konferencje, seminaria, działania szkoleniowe, działania na rzecz podnoszenia świadomości i upowszechniania wiedzy, działania mające na celu tworzenie i doskonalenie sieci, wymianę dobrych praktyk, badania oraz analizy.

Termin składania wniosków upływa 5 listopada 2019 r.

Informacje o projekcie:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/sbias-2019

Zainteresowanych projektem prosimy o kontakt najpóźniej do 11 października 2019 r.

z Panią Sylwią Kalandyk-Furman

p.o. Kierownika

Oddziału kontraktu terytorialnego i pozyskiwania projektów własnych

Departamentu Gospodarki Regionalnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie

Tel: 17 747 69 27

email: s.furman@podkarpackie.pl