7 czerwca 2018

Rządowy program “Aktywna tablica” edycja 2017 – składanie sprawozdań merytorycznych przez organy prowadzące

WiJ.531.4.107.2018                                                                               Rzeszów, 2018-06-07

Szanowni Państwo
Starostowie
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie podkarpackim

Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2018 roku organy prowadzące mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.

Dyrektorzy szkół, które zostały objęte wsparciem finansowym w 2017 roku zobowiązani są
w terminie do 15 czerwca 2018 roku złożyć do organu prowadzącego sprawozdanie
z realizacji zadań określonych w § 6 Rozporządzenia oraz wykorzystania wsparcia finansowego w roku 2017 na zakup pomocy dydaktycznych.

Poniżej udostępniamy wzory sprawozdań.

Dyrektor szkoły – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2017 r.

Organ prowadzący – sprawozdanie z realizacji Programu Aktywna tablica za 2017 r.

Organ prowadzący – formularz sprawozdania merytorycznego i finansowego z realizacji Programu Aktywna tablica za 2017 r. (załącznik nr 1 i załącznik nr 2)

 

Wersję elektroniczną sprawozdania organu prowadzącego łącznie z załącznikami proszę wysłać na adres:

aktywnatablica@ko.rzeszow.pl

Pocztą sprawozdania należy kierować na adres:

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie

ul. Grunwaldzka 15

35-959 Rzeszów

z dopiskiem „Aktywna tablica” 2017

 

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter