14 listopada 2018

V Kongres Mediatorów Szkolnych

Rzeszów, 2018-11-12

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych

Uprzejmie informuję, iż w dniu 23 listopada 2018 r. w godz. od 10.00 – 15.30 Wyższej Szkole Inżynieryjno-Ekonomicznej w Rzeszowie przy ul. Miłocińskiej 40 odbędzie się V Kongres Mediatorów Szkolnych. Organizatorem wydarzenia jest Podkarpackie Centrum Mediacji we współpracy z Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Na spotkanie zapraszamy: dyrektorów, pedagogów, nauczycieli oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Mogą w nim uczestniczyć mediatorzy oraz osoby, które chcą poznać sposób, w jaki można wdrożyć mediacje w szkole. Kongres będzie doskonałą okazją do poszerzenia wiedzy oraz zdobycia praktycznych umiejętności i kompetencji niezbędnych przy rozwiązywaniu sporów rówieśniczych oraz sporów pomiędzy dorosłymi. W programie Kongresu zaplanowano debatę młodzieży na temat mediacji rówieśniczych i funkcjonowania Szkolnych Kół Mediatora. Spotkanie będzie również okazją do podzielenia się z przedstawicielami władz oświatowych oraz z zawodowymi mediatorami swoimi doświadczeniami w zakresie rozwiązywania konfliktów w szkołach.  Swoją obecność potwierdziła Pani Małgorzata Rauch – Podkarpacki Kurator Oświaty, a także sędzia Sądu Okręgowego w Rzeszowie Pani Barbara Chłędowska. Podczas uroczystości zostaną zaprezentowane dobre praktyki mediacyjne, a młodzież będzie miała okazję czerpać z doświadczeń swoich kolegów mediatorów. W uroczystości dedykowanej młodzieżowym mediatorom weźmie udział od 100 – 150 uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz 50 – 100 nauczycieli i dyrektorów z całego Podkarpacia. Mamy nadzieję, iż udział dyrektorów, nauczycieli, uczniów w V Kongresie Mediatorów Szkolnych przyczyni się do podniesienia wiedzy na temat mediacji, wykształcenia umiejętności rozwiązywania i łagodzenia konfliktów w szkołach.

Serdecznie zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i pedagogów oraz uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Rekrutacja prowadzona będzie za pośrednictwem formularza elektronicznego. Dodatkowo należy wypełnić formularz w wersji papierowej, który prosimy dostarczyć podczas Kongresu. Może zgłosić od 3 do 6 uczniów, pedagoga, nauczyciela, dyrektora lub wicedyrektora. Termin zgłoszeń upływa 21.11.2018 r.  Rekrutacja będzie prowadzona według kolejności zgłoszeń. Nabór zamknięty.

Udział w Kongresie jest nieodpłatny. Uczestnicy ponoszą jedynie koszty dojazdu.

Serdecznie zapraszamy
Wiesław Pałka
Prezes Podkarpackiego Centrum Mediacji
tel: 695899794, e-mail: w.palka@wp.pl

  1. Program Kongresu
  2. Formularz zgłoszeniowy w wersji do druku – plik MS Word
Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter