18 października 2019

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2019-2020

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

I ETAP – SZKOLNY

konkurs z:
HISTORII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja WKK z 30.10.2019 r. (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 21.10.2019 r.)

Decyzja PWKK z 30.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

FIZYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

CHEMIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

BIOLOGIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)