3 stycznia 2020

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2019-2020

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

I ETAP – SZKOLNY

konkurs z:
HISTORII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja WKK z 30.10.2019 r. (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 21.10.2019 r.)

Decyzja PWKK z 30.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

FIZYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

CHEMIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

BIOLOGIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

INFORMATYKI – wyniki I etapu; wyniki I etapu (po odwołaniach)

zakwalifikowani do II etapu

II ETAP – REJONOWY

konkurs z:
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

MATEMATYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 21 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

FIZYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 20 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

HISTORIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 17 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu  odwołań)

BIOLOGIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 17 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

CHEMIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 27 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)