27 marca 2020

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2019-2020

Działając zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)

I ETAP – SZKOLNY

konkurs z:
HISTORII – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 29.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – zakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
MATEMATYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja WKK z 30.10.2019 r. (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 21.10.2019 r.)

Decyzja PWKK z 30.10.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

FIZYKIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

CHEMIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

BIOLOGIIzakwalifikowani do II etapu (rejonowego)

Decyzja PWKK z 05.11.2019 r. (weryfikacja listy uczniów)

INFORMATYKI – wyniki I etapu; wyniki I etapu (po odwołaniach)

zakwalifikowani do II etapu

II ETAP – REJONOWY

konkurs z:
JĘZYKA ANGIELSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

MATEMATYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA NIEMIECKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA FRANCUSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 21 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

FIZYKIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 13 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 20 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

HISTORIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)
GEOGRAFIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 17 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu  odwołań)

BIOLOGIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 17 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

CHEMIIzakwalifikowani do III etapu (wojewódzkiego)

Decyzja WKK z 27 stycznia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

INFORMATYKIwyniki II etapu

Decyzja WKKKI z 5 lutego 2020 r. (zakwalifikowani do III etapu)

Decyzja WKKKI z 7 lutego 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

III ETAP – WOJEWÓDZKI

konkurs z:
JĘZYKA ANGIELSKIEGOlista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 27 marca 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA NIEMIECKIEGO lista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 27 marca 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA FRANCUSKIEGO lista laureatów i finalistów
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGOlista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 27 marca 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO lista laureatów i finalistów
JĘZYKA POLSKIEGOlista laureatów i finalistów; WNIOSEK – UDOSTĘPNIENIE PRACY

Decyzja WKK z 31 marca 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

HISTORII lista laureatów i finalistów; WNIOSEK – UDOSTĘPNIENIE PRACY
BIOLOGII lista laureatów i finalistów; WNIOSEK – UDOSTĘPNIENIE PRACY

Decyzja WKK z 10 kwietnia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

MATEMATYKI lista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 27 marca 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja WKK z 31 marca 2020 r. (autopoprawka do decyzji WKK z 27 marca 2020 r.)

Decyzja WKK z 1 kwietnia 2020 r. (stanowiąca autopoprawkę do decyzji z 31 marca 2020 r.)

INFORMATYKI wyniki III etapu

Decyzja WKKKI z 22 kwietnia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Decyzja nr 9 WKKKI z 23 kwietnia 2020 r. (lista laureatów i finalistów)

Decyzja nr 10 WKKKI z 23 kwietnia 2020 r. (stanowiąca autopoprawkę do Decyzji nr 9)

Decyzja nr 11 WKKKI z 24 kwietnia 2020 r. (stanowiąca autopoprawkę do Decyzji nr 8)

LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW
KONKURSU Z FIZYKI
KONKURSU Z CHEMII
KONKURSU Z
GEOGRAFII

WNIOSEK – UDOSTĘPNIENIE PRACY

KONKURS Z FIZYKIlista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 23 kwietnia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

KONKURS Z CHEMIIlista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 23 kwietnia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

KONKURS Z GEOGRAFIIlista laureatów i finalistów

Decyzja WKK z 23 kwietnia 2020 r. (po rozpatrzeniu odwołań)

Udostępnij...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter