27 listopada 2020

“Kto jak nie szkoła… – organizacja zajęć dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych,

Podkarpacki Kurator Oświaty zaprasza na kolejne spotkanie on-line “Kto jak nie szkoła… – organizacja zajęć dla młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkole ponadpodstawowej”, które odbędzie się 30 listopada 2020 r., godz. 11.00.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

Link do formularza zgłoszeniowego