Kategoria: _na_glownej

13 października 2021

Porozumienie o powołaniu Podkarpackiej Unii Bezpieczeństwa i Podkarpackiej Rady Bezpieczeństwa przy Wojewodzie Podkarpackim

Porozumienie z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wspólnego działania na rzecz bezpieczeństwa w województwie podkarpackim, w tym w szczególności bezpieczeństwa dzieci i młodzieży oraz bezpieczeństwa w szkołach.

13 października 2021

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (sesja zimowa)

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a (pok. 22), w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. 17 856-52-66.

11 października 2021

Spotkanie informacyjne dotyczące IV naboru wniosków do projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zaprasza Państwa na spotkanie, podczas którego omówione zostaną techniczne aspekty pisania wniosków oraz możliwości finansowania wyjazdów zagranicznych uczniów w ramach projektu Ponadnarodowa Mobilność Uczniów.