Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

21 października 2021

Monitoring w sprawie znajomości języka migowego przez nauczycieli kształcących w szkołach specjalnych

Prosimy o przekazanie informacji w systemie RSIO nt. znajomości języka migowego przez nauczycieli kształcących uczniów w publicznych i niepublicznych szkołach specjalnych wszystkich typów, w tym funkcjonujących w strukturze młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych do 27 października 2021 r. Każdego nauczyciela wykazuje się tylko raz.

21 października 2021

HARMONOGRAM KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2021-2022 – ETAP SZKOLNY

Harmonogram konkursów przedmiotowych dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021-2022  ETAP SZKOLNY Zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacji konkursów przedmiotowych oraz Załącznikiem nr 1 do Regulaminu organizacji konkursu z informatyki dla uczniów szkół podstawowych w województwie podkarpackim w roku szkolnym 2021/2022 KONKURS Z: ETAP SZKOLNY JĘZYKA POLSKIEGO 17 listopada […]