Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

3 lutego 2023

Nabór kandydatów na obrońców z urzędu przed Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Wojewodzie Podkarpackim oraz przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji i Nauki i również przed Odwoławczą Komisją Dyscyplinarną dla Nauczycieli przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Załączniki zgłoszenie kandydata na obrońcę Data: 2023-02-03, rozmiar: 19 KB

30 stycznia 2023

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 stycznia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. 2023 poz. 183)