Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

26 listopada 2020

Rozporządzenie MEiN z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 2087)