Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

29 lipca 2021

Redakcja kwartalnika “Języki Obce w Szkole” zaprasza nauczycieli do współpracy

„Języki Obce w Szkole” to kwartalnik wydawany przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Czasopismo jest adresowane do nauczycieli, metodyków, dydaktyków, studentów kierunków filologicznych i pedagogicznych, doktorantów, wykładowców szkół wyższych oraz ekspertów z dziedziny kształcenia językowego. Chcielibyśmy zaprosić Państwa, Państwa Pracowników i Współpracowników do współpracy jako autorów artykułów w kolejnych numerach „Języków Obcych w Szkole”. Przykłady zakresów […]

22 lipca 2021

Krajowe eliminacje do konkursu “Europejskiej Nagrody w Dziedzinie Zapobiegania Przestępczości”

Tematem tegorocznej edycji konkursu ECPA jest zastraszanie i przemoc wśród nieletnich (zarówno online, jak i offline). Zgłoszone do udziału w konkursie projekty powinny być ukierunkowane na rozpoznawanie przemocy wśród nieletnich, diagnozowanie sytuacji związanych z przemocą oraz podejmowanie działań prewencyjnych ukierunkowanych na zapobieganie temu zjawisku.