Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

23 września 2020

Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604)

22 września 2020

Ogólnopolski konkurs plastyczny ,,Tryptyk Świętokrzyski”

Dom Wczasów Dziecięcych ,,Gołoborze’’ w Rudkach organizuje konkurs plastyczny pt. „Tryptyk Świętokrzyski”. Konkurs ma na celu przede wszystkim rozwijanie pasji artystycznych dzieci i młodzieży oraz promowanie dziedzictwa kulturowego Gór Świętokrzyskich. Główną nagrodą w konkursie jest pięciodniowy pobyt edukacyjny w Domu Wczasów Dziecięcych „Gołoborze” w Górach Świętokrzyskich.