Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

2 kwietnia 2020

Nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego w ramach modułu 3 wieloletniego programu “Posiłek w szkole i w domu” w 2020 roku – terminy składania wniosków

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 5 lutego 2019r. w sprawie realizacji modułu 3 programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania …

31 marca 2020

Documaster Campus – bezpłatny dostęp do oprogramowania dla wszystkich szkół w Polsce

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Pozwala gromadzić i dystrybuować materiały edukacyjne i naukowe, takie jak: podręczniki cyfrowe, zdigitalizowane książki, e-booki, cyfrowe zasoby wyższych uczelni, materiały własne nauczycieli i uczniów, filmy. Przechowywane materiały mogą być współdzielone i wykorzystywane przez użytkowników 24 godziny na dobę, w każdym miejscu posiadającym dostęp do Internetu.

30 marca 2020

PILNE!!! Z polecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej Podkarpacki Kurator Oświaty zobowiązuje dyrektorów szkół specjalnych przysposobiających do pracy oraz szkół podstawowych specjalnych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym do bezzwłocznego przekazania informacji za pomocą systemu RSIO, dotyczących realizacji kształcenia na odległość w nieprzekraczalnym terminie 31-03-2020 godzina 12-00