Kategoria: ABC Dyrektora

Informacje, które dyrektor znać musi.

24 stycznia 2019

Punkty za wolontariat w procesie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych

Zgodnie z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz. U. z 2017 r. poz. 610), w przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności […]

13 września 2018

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

Załączniki Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Data: 2019-07-04, rozmiar: 301 KB Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej Data: 2019-07-04, rozmiar: 258 KB Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie Data: 2019-07-04, rozmiar: 408 KB Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Data: […]

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym