Kategoria: ABC Dyrektora

Informacje, które dyrektor znać musi.

13 września 2018

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

Załączniki Wykaz specjalistycznych ośrodków wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie Data: 2019-07-04, rozmiar: 301 KB Wykaz ośrodków interwencji kryzysowej Data: 2019-07-04, rozmiar: 258 KB Wykaz punktów konsultacyjnych, punktów interwencji kryzysowej, udzielających pomocy osobom/rodzinom dotkniętym przemocą w rodzinie Data: 2019-07-04, rozmiar: 408 KB Wykaz podmiotów realizujących programy oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie Data: […]

12 stycznia 2018

Uzyskiwanie informacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby  do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy są obowiązani do uzyskania informacji, czy dane tej osoby są zamieszczone w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym

4 czerwca 2016

Zmiana przepisów w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Ustawa nowelizująca z dnia 18 marca 2016 r. (Dz. U. poz. 668) wprowadza zmiany w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191, z późn. zm.) w zakresie organizacji pracy świetlicy szkolnej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej.