Kategoria: Awans zawodowy

Informacje związane z awansem zawodowym nauczycieli.

28 sierpnia 2023

Awans zawodowy nauczycieli bez przygotowania pedagogicznego

W dniu 6 września 2023 r. wchodzi w życie część przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2023 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1672), w tym między innymi przepisy, na mocy których doprecyzowano niektóre zagadnienia związane z awansem zawodowym nauczycieli.

(więcej…)