Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

22 marca 2019

Zbiórka makulatury – cel: budowa studni głębinowych w Afryce

Grupa Charytatywna Grobu Bożego w Przeworsku po raz kolejny zachęca do organizowania zbiórki makulatury. Zebrane środki pieniężne po jej sprzedaży przeznaczone zostaną na budowę studni głębinowych w najbiedniejszych krajach Afryki. Dotychczas wybudowano 22 studnie w pięciu krajach Afryki m.in. w Sudanie Południowym, Czadzie, Zambii, Kamerunie i na Madagaskarze.

Zainteresowane szkoły prosimy o kontakt z panem Ryszardem Łuczykiem
tel.: 504 168 549
mail.: rluczyk@interia.pl

20 marca 2019

KONKURS WIEDZY O CHORWACJI (aktualizacja)

Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. (więcej…)

Załączniki

Karta zgłoszenia reprezentacji szkoły
Data: 2019-03-20, rozmiar: 12 KB
KI do Konkursu wiedzy o Chorwacji
Data: 2019-03-20, rozmiar: 17 KB
Regulamin Konkursu
Data: 2019-03-20, rozmiar: 70 KB
PDO - zgoda rodziców
Data: 2019-03-20, rozmiar: 14 KB
PDO zgoda nauczyciela
Data: 2019-03-20, rozmiar: 14 KB
15 marca 2019

Obchody XV Narodowego Dnia Życia

Rzeszów, 2019-03-14

Podkarpacki Kurator Oświaty
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów                                                                               

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
szkół podstawowych
i ponadgimnazjalnych
w woj. podkarpackim

W ramach obchodów XV Narodowego Dnia Życia przekazuję zaproszenie na Koncert, które w imieniu organizatorów skierował Zarząd Ruchu Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie” w Rzeszowie.

Koncert organizowany pod patronatem JE Jana Wątroby – Biskupa Rzeszowskiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Wojewody Podkarpackiego, Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Rzeszowa, odbędzie się 21 marca 2019r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Rzeszowie (początek – godzina 10:00).

Organizatorzy zapraszają Panie i Panów Dyrektorów Szkół oraz Nauczycieli do udziału wraz z młodzieżą w ww. uroczystości. Proszą o wcześniejsze telefoniczne zgłoszenie – do 20 marca 2019 (do 15:30) – liczby osób, która weźmie udział w ww.  Koncercie.

Koncert jest okazją do refleksji nad wielkością daru życia oraz odpowiedzialnością za wychowywanie młodego pokolenia w szacunku dla życia ludzkiego, szczególnie ludzi najmniejszych, najsłabszych i zdanych na pomoc innych. Budzenie odpowiedzialności i zachęta do ochrony życia ludzkiego, zwłaszcza tego poczętego, a jeszcze nienarodzonego, przyczynia się do odbudowy tak potrzebnego Polakom poczucia wartości życia osobistego i społecznego oraz poszanowania rodzicielstwa – ojcostwa i macierzyństwa.

Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 798 472 255; 791 823 338

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

8 marca 2019

29.03.2019 r. – REGIONALNY PODKARPACKI KONGRES ZAWODOWY

Rzeszów, 2019-03-08

WiJ.5320.3.4.2019                                                                                         

Szanowni Państwo

Wojewoda Podkarpacki oraz Podkarpacki Kurator Oświaty we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w REGIONALNYM PODKARPACKIM KONGRESIE ZAWODOWYM. Partnerem kongresu jest Uniwersytet Rzeszowski.

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy lokalnych i regionalnych Pracodawców reprezentujących branże, w których kształcą szkoły w województwie podkarpackim oraz branże strategiczne dla rozwoju regionu, dyrektorów szkół zawodowych i podstawowych, nauczycieli-doradców zawodowych szkół podstawowych, przedstawicieli organów prowadzących, wojewódzkich rad rynku pracy, izb rzemieślniczych, urzędów pracy, wojewódzkiej rady dialogu społecznego, członków sektorowych rad ds. kompetencji oraz przedstawicieli szkół wyższych prowadzących kształcenie na kierunkach odpowiadających zawodom szkolnictwa branżowego.

Organizację Podkarpackiego Kongresu Zawodowego wspierają: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Instytut Badań Edukacyjnych, Centrum Informatyczne Edukacji.

Termin: 29 marca 2019 r. o godz. 10.00. Rejestracja uczestników od godz. 9.00

Miejsce: Uniwersytet Rzeszowski, Duża Aula (budynek A0), ul. Pigonia 1 w Rzeszowie

Cele Kongresu:

  • upowszechnienie zmian w szkolnictwie branżowym; przedstawienie rozwiązań zwiększających wpływ pracodawców na funkcjonowanie kształcenia zawodowego;
  • prezentacja potencjału szkół prowadzących kształcenie zawodowe w regionie;
  • dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy;
  • przedstawienie praktycznych rozwiązań w zakresie współpracy pracodawców ze szkołami;
  • nawiązanie współpracy szkół z pracodawcami;
  • prezentacja możliwości finansowania współpracy Pracodawców ze Szkołami – projekty konkursowe MEN dla pracodawców i szkół wspierające współpracę w zakresie kształcenia zawodowego;
  • popularyzacja szkolnictwa branżowego w regionie – prezentacja dodatkowych możliwości oferowanych przez szkolnictwo branżowe – kompetencje językowe, krajowe, europejskie i światowe konkursy umiejętności zawodowych, staże zawodowe za granicą (FRSE, CKE, ORE).

Kongres składa się z części konferencyjnej i panelowej.

Szczegółowy program znajduje się tutaj.

 

Wydarzeniu będzie towarzyszyła CZĘŚĆ WYSTAWIENNICZA polegająca na przedstawieniu branż reprezentowanych przez technika i branżowe szkoły I stopnia województwa podkarpackiego. Stoiska w formule duetu „szkoła + firma” będą przykładami dobrych praktyk w zakresie efektywnego kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcą.

 

REJESTRACJA na Kongres:

W związku z dużym zainteresowaniem Kongresem informujemy, że o udziale w wydarzeniu decyduje kolejność zgłoszeń (liczba miejsc ograniczona).

Prosimy Dyrektorów jednostek edukacyjnych o zgłaszanie na Kongres grupy liczącej do 5 osób (dyrektor, kierownik, pracodawca, uczniowie) poprzez formularz rejestracyjny na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie – formularz jest dostępny pod adresem: www.ko.rzeszow.pl/app/rsio

Inni uczestnicy: zgłoszenia przez dedykowany formularz rejestracyjny dostępny na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pod adresem: www.ko.rzeszow.pl/app/otwarty/ankieta30

Termin zgłaszania mija 25 marca 2019 r. o godz. 10.00

Rekrutacja na Kongres została zakończona

Wypełnienie i wysłanie formularza drogą elektroniczną jest jednoznaczne z Państwa obecnością na Kongresie.

Zastrzegamy, że nie będziemy potwierdzać przyjęcia Państwa na Kongres.

Na część wystawienniczą zapraszamy uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych pod opieką nauczycieli w godz. 10.00 – 13.30 (rejestracja nie jest wymagana). Z pewnością będzie to dla uczniów i szkół wymierną korzyścią w zakresie efektywnej realizacji zadań szkoły w zakresie doradztwa zawodowego.

W sytuacji rezygnacji z uczestnictwa prosimy o poinformowanie Organizatorów Kongresu do 25 marca 2019 r. do godz. 10.00 poprzez formularz rejestracyjny – przycisk 

W razie pytań – kontakt do wizytatorów Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w dniach od 11 – 19.03.2019 r. oraz 26 – 28.03.2019 r.:

Pani Iwona Bereś tel. 17 867 11 18
Pani Mariola Kiełboń tel. 17 867 11 19

 

Informacja na temat ochrony danych:

 https://www.ko.rzeszow.pl/rodo-klauzula-pko/

Zapraszamy do udziału!  

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

 

Załączniki

Program Podkarpackiego Kongresu Zawodowego
Data: 2019-03-11, rozmiar: 375 KB