Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

31 lipca 2020

Zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
         ul. Grunwaldzka 15
          
35-959 Rzeszów

Rzeszów, 2020-07-31

PiP.5810.176.2020

Obowiązek zamieszczenia informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty  w Rzeszowie – zatrudnienie nauczyciela bez kwalifikacji.

   Przypominam o obowiązku wynikającym z treści art. 224 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe  (Dz. U. z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.):

   Art. 224.1. W okresie do dnia 31 sierpnia 2023 r. dyrektor szkoły prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego informuje kuratora oświaty sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli.

  1. Informacje, o których mowa w ust. 1, kurator oświaty udostępnia na stronie podmiotowej kuratorium oświaty.

   Realizacja tego obowiązku – w województwie podkarpackim – następuje przez zamieszczenie informacji o wolnych stanowiskach pracy dla nauczycieli na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

   Ogłoszenie o potrzebie zatrudnienia nauczyciela danej specjalności powinno być zamieszczone na 5 dni roboczych przed złożeniem wniosku o wyrażenie zgody na zatrudnienie w szkole/placówce nauczyciela/osoby bez wymaganych kwalifikacji, na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w zakładce „Oferty pracy”.

   W przypadku niezrealizowania tego obowiązku wniosek będzie rozpatrywany odmownie.


PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY

           Małgorzata Rauch

28 lipca 2020

Postępowanie rekrutacyjne wyjaśnienia MEN

Rzeszów, 2020-07-27

PiP.537.1.27.2020                                                                              

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Komisje Rekrutacyjne
w szkołach ponadpodstawowych
na terenie województwa podkarpackiego

W związku z przesłanym z Departamentu Kształcenia Ogólnego w Ministerstwie Edukacji Narodowej wyjaśnieniem informuję, że ustalony harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 umożliwia absolwentom szkoły podstawowej kandydującym do szkoły ponadpodstawowej składanie i zmienianie wniosku do szkoły w dowolnie wybranym dniu w ramach terminu od 31 lipca do 4 sierpnia br. Wyznaczony przez Ministra Edukacji Narodowej powyższy termin na zmianę wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej został dostosowany do zmienionego terminu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty, a w konsekwencji terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne tj. 31 lipca 2020 r.

W załączeniu pełny tekst wyjaśnienia skierowanego do Podlaskiego Kuratora Oświaty, przekazanego do wiadomości do wszystkich Kuratorów Oświaty.

 

Podkarpacki Kurator Oświaty
Małgorzata Rauch

Załączniki

Pismo MEN, znak: DKO-WOK.4030.126.2020.JG
Data: 2020-07-28, rozmiar: 100 KB
2 lipca 2020

Realizacja badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

(więcej…)

Załączniki

Pismo Dyrektora WOMP w Rzeszowie
Data: 2020-06-04, rozmiar: 897 KB
Wzór skierowania
Data: 2020-06-04, rozmiar: 139 KB
Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia
Data: 2020-06-04, rozmiar: 223 KB
Wykaz podmiotów - praktyczna nauka zawodu
Data: 2020-07-02, rozmiar: 80 KB
Wykaz podmiotów - kierowanie pojazdami
Data: 2020-07-02, rozmiar: 78 KB