Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

30 lipca 2021

Rekrutacja – komunikat nr 2

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

Do dnia 6 sierpnia 2021r. prosimy podać informację o aktualnym stanie rekrutacji tj.: liczbę utworzonych oddziałów, liczbę przyjętych uczniów, ewentualną liczbę wolnych miejsc.

Na podstawie zebranych danych udostępniona zostanie uczniom szkół podstawowych strona WWW z informacją o wolnych miejscach – https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/wolnemiejsca.php

Formularz do wprowadzania danych znajduje się na stronie WWW: https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/rekrutacja/logowanie.php

 

 

22 lipca 2021

Pomoc osobom dotkniętym przemocą w rodzinie – spis instytucji

(więcej…)

Załączniki

13 lipca 2021

Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022

Rzeszów, 2021-07-13

ZBF.3122.29.1.2021

Szanowni Państwo
Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie
Miast, Miast i Gmin, Gmin
w województwie

W związku z przyjętym harmonogramem realizacji Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020 – 2022, zwracam się z uprzejmą prośbą o przedłożenie danych dotyczących występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2021/2022.

Dane, przygotowane zgodnie z załączoną tabelą, proszę przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2021 r. w formie papierowej. Prosimy o przekazanie również informacji negatywnych.

 

Załączniki

Załącznik nr 1 - tabela potrzeb
Data: 2021-07-13, rozmiar: 53 KB