Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

20 kwietnia 2021

Konkursy na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora w Szkołach Europejskich

Warszawa,  14 kwietnia 2021 r.

DWM-WOPG.4702.9.2021.GC

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że Minister Edukacji i Nauki ogłosił konkursy na kandydatów na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela I) i na stanowisko asystenta zastępcy dyrektora do spraw szkoły średniej w Szkole Europejskiej w Brukseli (Bruksela IV).

W związku z powyższym, zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o zamieszczenie na stronach Państwa instytucji ogłoszenia o ww. konkursach wraz z formularzem oświadczenia kandydata. Dokumenty przekazuję w załączeniu.

Z poważaniem,
Monika Poboży
Dyrektor

 

Załączniki

Ogłoszenie o konkursie – Bruksela I.
Data: 2021-04-20, rozmiar: 386 KB
2. Ogłoszenie o konkursie – Bruksela IV.
Data: 2021-04-20, rozmiar: 368 KB
Oświadczenie kandydata.
Data: 2021-04-20, rozmiar: 340 KB
19 kwietnia 2021

Punkt Konsultacyjny Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii w Rzeszowie pragnie wesprzeć rodziców, opiekunów prawnych nauczycieli oraz instytucje pracujące z dzieckiem i rodziną. Na okres od kwietnia do czerwca uruchomiono punkt konsultacyjny.

Godziny przyjęć:

  • Środa – 10:00-11:00
  • Czwartek – 18:00-19:00

Adresat:

  • Osoby opiekujące się i pracujące z dziećmi z trudnościami w zachowaniu (rodzice, opiekunowie, nauczyciele, pracownicy socjalni, asystenci rodzinni, kuratorzy)

Cel:

  • Pomoc z rozwiązywaniu sytuacji problemowych w środowisku szkolnym i domowym
  • Dobór adekwatnych form pomocy

Forma:

  • Konsultacje
  • Porady
  • Interwencje

Konsultanci:

  • Pedagog
  • Psycholog

Kontakt:

15 kwietnia 2021

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Załączniki