Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

16 października 2020

Powszechny Spis Rolny – materiały edukacyjne

Wraz z rokiem szkolnym – 1 września 2020 roku – rozpoczął się Powszechny Spis Rolny (PSR), który potrwa jeszcze do 30 listopada 2020 roku. Na ten czas pracownicy statystyki publicznej zaplanowali szereg działań promocyjnych, które są stopniowo realizowane. Jednym z takich działań jest promocja PSR wśród nauczycieli oraz uczniów.

Na stronie www.spisrolny.gov.pl w zakładce „Materiały edukacyjne” znajdują się kolorowanki dla najmłodszych, gry dotyczące Spisu Rolnego oraz gry przybliżające wiedzę ze statystyki publicznej dla młodszych i starszych dzieci. Ponadto zespół GUS z myślą o nauczycielach przygotował zestaw scenariuszy, oraz materiałów edukacyjnych dla różnych grup wiekowych – przedszkoli, klas I-III, IV-VI, VII-VIII. W materiałach znajdują się karty pracy, krzyżówki, quiz, film edukacyjny, prezentacje multimedialne i wiele innych ciekawych informacji. Scenariusze, jak i materiały, mogą zostać wykorzystane jako gotowe zajęcia lub jako dodatek do lekcji. Można je modyfikować i dostosowywać do aktualnie prowadzonych tematów zajęć.

Udział w spisach powszechnych jest niezwykle ważny, a budowanie świadomego społeczeństwa informacyjnego jest naszym wspólnym celem. Dlatego też zwracam się z uprzejmą prośbą o przekazanie informacji o materiałach edukacyjnych szkołom i nauczycielom oraz wsparcie działań edukacyjnych związanych ze spisami realizowanych zarówno przez Główny Urząd Statystyczny, jak i przez Urzędy Statystyczne.

16 października 2020

Projekt: Podkarpacie Uczy Cyfrowo 2

Podkarpacki Zespół Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie (Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie) przystąpił do realizacji projektu grantowego „Lekcja:Enter – Podkarpacie Uczy Cyfrowo (II)”

16 października 2020

Wypłata nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty

                                                                                                                   Rzeszów 2020-10-15

ZBF.3140.13.2020

Państwo Dyrektorzy Szkół,
których wnioski o przyznanie nagrody  Podkarpackiego Kuratora Oświaty
w 2020 roku zostały pozytywnie rozpatrzone

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie uprzejmie informuję, że środki na wypłatę nagród Podkarpackiego Kuratora Oświaty przyznanych w 2020 roku zarezerwowane zostały w planie finansowym Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

Podstawę do ich przekazania do szkół stanowić będzie nota księgowa obciążająca Kuratorium Oświaty w Rzeszowie kosztami nagrody, wystawiona przez szkołę/placówkę, która wnioskowała o przyznanie nagrody i która dokona wypłaty.

W nocie księgowej należy wyodrębnić w Dz.801 w rozdz.80195:

– kwotę nagrody brutto w § 3040,
– składki na ubezpieczenia społeczne § 4110,  naliczone według zasad obowiązujących w jednostce
– składki na Fundusz Pracy  § 4120,
– kwotę ogółem.

Dodatkowo należy w nocie podać numer rachunku bankowego szkoły, na który środki finansowe powinny być przekazane oraz imię i nazwisko nauczyciela któremu Podkarpacki Kurator Oświaty przyznał nagrodę.

wz. PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

13 października 2020

Aktualizacja informacji na temat klas o profilu mundurowym

Rzeszów, 2020-10-13

                     

 

SO.5563.17.2020

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
posiadających klasy o profilu mundurowym

W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie województwa, proszę Państwa o wypełnienie dołączonej do pisma tabeli i przesłanie jej na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl do 20 października 2020r.

                                                                                                         

Załączniki

Formularz
Data: 2020-10-13, rozmiar: 10 KB
12 października 2020

Pilne !!! ODWOŁANA Wojewódzka uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 13-14.10.2020 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,
Nauczyciele oraz Pracownicy Oświaty
województwa podkarpackiego!

Uprzejmie informujemy, że spotkania z okazji Dnia Edukacji Narodowej zaplanowane na 13 i 14 października 2020 r. w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,  w związku  z aktualnym stanem epidemii z powodu COVID-19 i obostrzeniami jakie wprowadzono, zostają odwołane.

Podkarpacki Kurator Oświaty

      Małgorzata Rauch

9 października 2020

Komunikat dla osób określanych jako OZDROWIEŃCY,

Osocze Ozdrowieńca zawiera przeciwciała do wirusa SARS-CoV-2, który powoduje COVID-19. Po przetoczeniu osocza wraz z przeciwciałami następuje eliminacja wirusa z organizmu pacjenta z aktywnym zakażeniem, a tym samym leczenie chorych na COVID-19 z ciężkimi, zagrażającymi życiu objawami jest bardziej skuteczne.

Ozdrowieńcy to:

  1. osoby, które zostały uznane za zdrowe po przechorowaniu COVID-19, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu, lub
  2. osoby po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, z wytworzonymi przeciwciałami do tego wirusa, u których minął okres co najmniej 14 dni od wyniku powtarzalnie ujemnego testu, lub
  3. osoby, które po zakażeniu SARS-CoV-2 nie miały wykonywanego testu, u których minął okres co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów albo od zakończenia izolacji, lub
  4. osoby, które przeszły zakażenie bezobjawowo (posiadają przeciwciała anty-SARS-CoV-2 potwierdzone testem) i minął okres co najmniej 14 dni od dodatniego wyniku na obecność przeciwciał.

i dodatkowo

  1. mężczyźni bez transfuzji w wywiadzie, lub
  2. kobiety bez ciąży lub transfuzji w wywiadzie, lub
  3. osoby bez alloprzeciwciał do antygenów HLA.
  4. Wiek 18-60 lat
  5. Zgoda dawcy na zastosowanie osocza w badaniach klinicznych i do wydania do frakcjonowania.

Jeżeli spełniasz powyższe warunki zadzwoń do Regionalnego  Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie celem umówienia wizyty (17 867 20 30 wew. 58 lub 39).