Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

24 września 2019

Światowy Dzień Serca w Rzeszowie

29 września br. już po raz 19. na Rzeszowskim Rynku Podkarpacki Oddział Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Centrum Medyczne Medyk oraz instytucje medyczne z rejonu miasta Rzeszowa organizują Światowy Dzień Serca w Rzeszowie. Wydarzenie ma charakter edukacyjny i co roku biorą w nim udział tysiące mieszkańców miasta.

Spot reklamowy organizatorów:

23 września 2019

Konkursy przedmiotowe – ISOK – wprowadzanie informacji

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Podstawowych

W związku z Państwa pytaniami informujemy, że:

  1. w bieżącym roku szkolnym ISOK czyli Internetowy System Obsługi Konkursów będzie częścią aplikacji Nowe RSIO
  2. dane wszystkich uczniów, którzy uczestniczyli w konkursie na etapie szkolnym należy wprowadzić po danym konkursie
  3. informacje na temat nauczycieli – ewentualnych członków komisji – należy wprowadzić po danym konkursie
  4. zaszyfrowane pytania podobnie jak w latach poprzednich będą do pobrania w dniu poprzedzającym konkurs, hasło, które pozwoli rozpakować zaszyfrowane pytania będzie dostępne w dniu konkursu
  5. szkoła nie musi wcześniej zgłaszać chęci uczestnictwa w konkursach, zgłoszeniem jest wpisanie danych uczniów, którzy uczestniczyli na etapie szkolnym
  6. należy wpisać dane wszystkich startujących uczniów, także tych, którzy zdobyli małą liczbę punktów
20 września 2019

Klasy mundurowe – zbieranie danych

Rzeszów, 2019-09-20

SO.5563.36.2019

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół
posiadających klasy o profilu mundurowym

W związku z coroczną aktualizacją bazy danych dot. klas mundurowych na terenie Podkarpacia, proszę Państwa o wypełnienie dołączonej do pisma tabeli i przesłanie jej na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl do końca września 2019r.

Załączniki

Klasy mundurowe - formularz
Data: 2019-09-20, rozmiar: 10 KB