Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

20 maja 2022

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia SP – zarządzenia Nr 5/2022, Nr 7/2022 i Nr 12/2022 Podkarpackiego Kuratora Oświaty

(więcej…)

Załączniki