Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela – komunikaty

Dla dyrektora i nauczyciela – bieżące informacje nie przyporządkowane do żadnej z kategorii

17 sierpnia 2018

Prowadzenie w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(więcej…)

Załączniki

Pismo z MEN z dn. 9 sierpnia 2018r.
Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWKI-WPB.5013.15.2018.TSG
Data: 2018-08-17, rozmiar: 137 KB
ORE programy profilaktyczne - informacja
Informacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.
Data: 2018-08-17, rozmiar: 910 KB