Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

12 marca 2020

Konferencja WUP: “Zmiana – nieodłączny element rozwoju podkarpackiego rynku pracy” – ODWOŁANA

Z przykrością informuję, że w związku z działaniami mającymi na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 (koronawirusa), decyzją Zarządu Województwa odwołane zostały wszystkie zaplanowane na najbliższy czas spotkania, w tym również konferencja „Zmiana – nieodłączny element rozwoju podkarpackiego rynku pracy” (18.03.br.).

Konferencja współorganizowana była przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie oraz Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

O nowym terminie konferencji na pewno Państwa zawiadomimy, jak również przekażemy link do raportów z badań, których wyniki chcieliśmy prezentować – kiedy tylko uporamy się z ich zamieszczeniem na stronie internetowej.

Organizatorzy

5 marca 2020

Konferencja: “Żyć z pasją dla innych”

Szanowni Państwo

Ochrona Rodziny, młodzieży i wartości związanych z Cywilizacją Życia, to zadanie nas wszystkich, któremu warto poświęcić swe siły na różnych polach społecznej aktywności. Przeświadczenie o bezcennym skarbie życia, o pięknie wieku młodzieńczego motywuje do działań, które łączą, wychowują i kształcą. W tym właśnie celu, wiele środowisk twórczych podjęło inicjatywę powiązaną z ogólnokrajowymi obchodami XVI Narodowego Dnia Życia.

W Rzeszowie, dnia 20 marca 2020 r., odbędzie się w Sali Kolumnowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego konferencja wychowawcza pod hasłem: „Żyć z pasją dla innych. Celem spotkania jest promocja szlachetnych i wychowawczych postaw, dobrych przykładów, wspierających działania na rzecz życia i wartości prorodzinnych.

Konferencja kierowana jest do rodziców, seniorów; nauczycieli, katechetów i wychowawców, uczniów i studentów, pedagogów i psychologów; członków stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz życia, młodzieży, wychowania i podkarpackich rodzin.

Organizatorzy

 

 

Załączniki

Program konferencji
Data: 2020-03-05, rozmiar: 757 KB
19 lutego 2020

Projekt: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko – turystyczno – gastronomicznej

PiP.552.6.2020

                                                                                               Rzeszów, 2020 – 02 – 18

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Techników
kształcący w branży
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
w województwie podkarpackim
 

Polska Izba Hotelarstwa wspólnie z Firmą Erra Sp. z o.o. – jako operatorzy Projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej – przygotowała nowe modele programu praktycznej nauki zawodu, w zawodach na poziomie  kwalifikacji technika z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, wybranych przez MEN. Modele zostały zaktualizowane do nowej podstawy programowej w pięciu zawodach:

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 343404
 2. Technik hotelarstwa – grupa zawodowa HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402
 3. Technik organizacji turystyki – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 422104
 4. Technik turystyki na obszarach wiejskich – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 515205
 5. Technik usług hotelarskich – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 513102

Opracowane modele zostały wysłane do Państwa Dyrektorów wraz z ankietą ewaluacyjną modeli każdego z zawodów.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą  o wypełnienie ankiet zawierających opinie, które będą istotnym elementem  wykorzystanym w czasie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej nad ostateczna wersją modelowego programu PNZ.

PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

18 lutego 2020

Konferencja dla szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Rzeszów, 2020-02-18

WiJ. 966.6.2020 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Serdecznie zapraszamy dyrektorów lub wydelegowanych nauczycieli, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia do udziału w naradzie dotyczącej:

 • Sprawy organizacyjne realizowanego w województwie podkarpackim Projektu „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie”
  Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach.
  Projekt finansowany przez FRSE w ramach Komponentu I „Program Edukacja/ intensywne szkolenia.
 • Zasady i procedura aktualizacji Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Tworzenie platformy przykładów dobrej praktyki

Narada odbędzie się:
25.02.2020 o godz. 10.00
w sali klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15

Prosimy o – e-mailowe potwierdzenie udziału:
mkielbon@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 19

Serdecznie zapraszamy

Prowadzące naradę:
Mariola Kiełboń – starszy wizytator KO w Rzeszowie, wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ

dr Barbara Wolny – konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu, wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ,

Załączniki

Lista szkół z Krajowym Certyfikatem
Data: 2020-02-18, rozmiar: 356 KB