Kategoria: Doskonalenie nauczycieli

Doskonalenie nauczycieli

19 lutego 2020

Projekt: Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko – turystyczno – gastronomicznej

PiP.552.6.2020

                                                                                               Rzeszów, 2020 – 02 – 18

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Techników
kształcący w branży
hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej
w województwie podkarpackim
 

Polska Izba Hotelarstwa wspólnie z Firmą Erra Sp. z o.o. – jako operatorzy Projektu „Doskonalenie kształcenia zawodowego w branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej” – na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej – przygotowała nowe modele programu praktycznej nauki zawodu, w zawodach na poziomie  kwalifikacji technika z branży hotelarsko-gastronomiczno-turystycznej, wybranych przez MEN. Modele zostały zaktualizowane do nowej podstawy programowej w pięciu zawodach:

 1. Technik żywienia i usług gastronomicznych – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 343404
 2. Technik hotelarstwa – grupa zawodowa HOTELARSTWO, symbol cyfrowy zawodu: 422402
 3. Technik organizacji turystyki – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 422104
 4. Technik turystyki na obszarach wiejskich – grupa zawodowa TURYSTYKA, symbol cyfrowy zawodu: 515205
 5. Technik usług hotelarskich – grupa zawodowa GASTRONOMIA, symbol cyfrowy zawodu: 513102

Opracowane modele zostały wysłane do Państwa Dyrektorów wraz z ankietą ewaluacyjną modeli każdego z zawodów.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa Dyrektorów z prośbą  o wypełnienie ankiet zawierających opinie, które będą istotnym elementem  wykorzystanym w czasie prac Ministerstwa Edukacji Narodowej nad ostateczna wersją modelowego programu PNZ.

PODKARPACKIEGO
KURATORA OŚWIATY
Stanisław Fundakowski
WICEKURATOR OŚWIATY

18 lutego 2020

Konferencja dla szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie

Rzeszów, 2020-02-18

WiJ. 966.6.2020 

Szanowni Państwo,
Dyrektorzy szkół podstawowych i ponadpodstawowych
szkół posiadających Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie

Serdecznie zapraszamy dyrektorów lub wydelegowanych nauczycieli, szkolnych koordynatorów promocji zdrowia do udziału w naradzie dotyczącej:

 • Sprawy organizacyjne realizowanego w województwie podkarpackim Projektu „Zdrowy styl życia – myślimy globalnie, działamy lokalnie”
  Projekt skierowany jest do dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych i ponadpodstawowych realizujących program Szkoła Promująca Zdrowie. W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w 5 dniowych warsztatach.
  Projekt finansowany przez FRSE w ramach Komponentu I „Program Edukacja/ intensywne szkolenia.
 • Zasady i procedura aktualizacji Krajowych Certyfikatów Szkoły Promującej Zdrowie.
 • Tworzenie platformy przykładów dobrej praktyki

Narada odbędzie się:
25.02.2020 o godz. 10.00
w sali klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie,
ul. Grunwaldzka 15

Prosimy o – e-mailowe potwierdzenie udziału:
mkielbon@ko.rzeszow.pl, tel. 17 867 11 19

Serdecznie zapraszamy

Prowadzące naradę:
Mariola Kiełboń – starszy wizytator KO w Rzeszowie, wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ

dr Barbara Wolny – konsultant PCEN Oddział w Tarnobrzegu, wojewódzki koordynator PPZ/SzPZ,

Załączniki

Lista szkół z Krajowym Certyfikatem
Data: 2020-02-18, rozmiar: 356 KB
7 lutego 2020

Konferencja Naukowa – Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań

Szanowni Państwo Wśród podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa, wymieniane jest pedagogiczne wskazanie: Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. Z doświadczeń wielu środowisk zaangażowanych w pracę z młodzieżą wiadomo, że współczesny młody człowiek nierzadko nie potrafi poradzić sobie z różnymi problemami, dylematami i wyborami, które pojawiają się w jego życiu. Popełniając błędy, także o poważnych konsekwencjach, pozbawia siebie szansy na twórcze, bezpieczne i radosne przeżywanie swej młodości. Spektrum uzależnień jest naprawdę duże. Należą do nich także cyfrowe uzależnienia, które „jak Internet szeroki i głęboki”, przybierają coraz to nowe formy. Pytanie – Jak przeciwdziałać uzależnieniom? motywuje zatem do zastanowienia się nad jakością procesu wychowawczego; zachęca do podejmowania działań, które pomogą kształtować odpowiedzialne postawy młodych, także w świecie cyfrowych mediów.

Propozycją wspierającą profilaktykę uzależnień jest konferencja naukowo-wychowawcza organizowana w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie, pod hasłem: Rodzina online (reaktywacja) – w sieci cyfrowych uwikłań. Pedagogicznej refleksji towarzyszyć będą praktyczne przykłady zapobiegawczych działań, które służą młodzieży, rodzinom i szkole. Adresatami konferencji są rodzice; nauczyciele, katecheci, wychowawcy; pedagodzy i psychologowie; dyrektorzy szkół, przedszkoli i placówek oświatowych; pracownicy poradni; przedstawiciele wydziałów edukacji, samorządowcy odpowiedzialni za profilaktykę; członkowie stowarzyszeń i organizacji społecznych działających na rzecz młodzieży i wychowania, rodziny i szkoły. Przedsięwzięcie wpisuje się w cykl inicjatyw o randze ogólnopolskiej, regionalnej i lokalnej.

Organizatorzy

Załączniki

Program konferencji
Data: 2020-02-07, rozmiar: 1 MB