Kategoria: Akty prawne – wyjaśnienia

Akty prawne – wyjaśnienia

13 września 2022

Awans zawodowy nauczycieli – nauczyciele odbywający staż na kolejny stopień awansu zawodowego

W dniu 1 września br. weszła w życie ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1730) – dalej zwana przeze mnie „ustawą zmieniającą Kartę Nauczyciela”. Na mocy przepisów w niej zawartych (art. 1) zmienione zostały m.in. zasady awansu zawodowego nauczycieli oraz – ściśle powiązanego z awansem – oceniania nauczycieli. (więcej…)