Kategoria: Akty prawne – wyjaśnienia

Akty prawne – wyjaśnienia

7 września 2017

Informacja nt. przydzielania nauczycielom dodatkowych godzin

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi przydzielania nauczycielom nieprawnie godzin pracy w publicznych szkołach na świetlicy lub z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, wyjaśniam:

Zgodnie z art. 42 ust. 2d ustawy Karty Nauczyciela (Dz.U.2017.1189 t.j.),  cytuję:

Art.  42.  [Czas pracy nauczyciela. Tygodniowy wymiar zajęć]

2d.   W ramach zajęć i czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 2, nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

                                                                                                                 Podkarpacki Kurator Oświaty

                                                                                                                          Małgorzata  Rauch