Kategoria: Konkursy przedmiotowe

Informacje na temat konkursów przedmiotowych

8 kwietnia 2024

WYNIKI KONKURSÓW PRZEDMIOTOWYCH 2023-2024

 

UDOSTĘPNIANIE PRAC KONKURSOWYCH 

W celu wglądu do pracy oraz wyników,
uczeń musi zarejestrować się w systemie RSIO – UCZESTNIK
za pomocą KODU PRACY – 10 cyfr

Rejestracja do systemu RSIO – UCZESTNIK dostępna jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/rejestracja

Logowanie do konta  dostępne jest pod adresem:

https://ko.rzeszow.pl/app/konkurs_uczen/logowanie 

Wgląd do prac jest możliwy wyłącznie dla uczestników co najmniej II etapu
po ogłoszeniu wyników w terminach określonych w decyzji.

W przypadku uczniów biorących udział w więcej niż jednym konkursie,
należy zarejestrować się osobno dla każdego konkursu.

III ETAP – WOJEWÓDZKI

konkurs  z:
JĘZYKA POLSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 09.04.2024 r.
JĘZYKA ANGIELSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 29.03.2024 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 29.03.2024 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 29.03.2024 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 08.04.2024 r. 
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 29.03.2024 r.
MATEMATYKI – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 09.04.2024 r.
HISTORII – LISTA LAUREATÓW I FINALISTÓW  – Decyzja WKK z 12.04.2024 r.

II ETAP – REJONOWY

konkurs  z:
JĘZYKA POLSKIEGOzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 08.02.2024 r.
Decyzja WKK z 27 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań
Decyzja WKK z 7 marca 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań
JĘZYKA  ANGIELSKIEGO zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 29.01.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA FRANCUSKIEGO zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 05.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 07.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA NIEMIECKIEGO zakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 05.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

JĘZYKA UKRAIŃSKIEGOzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 29.01.2024 r.
BIOLOGIIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 13.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

CHEMIIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 09.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

FIZYKIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 07.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

GEOGRAFIIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 09.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań

HISTORIIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 07.02.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań
MATEMATYKIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 29.01.2024 r.
Decyzja WKK z 26 lutego 2024 r. po rozpatrzeniu odwołań
INFORMATYKIzakwalifikowani do etapu wojewódzkiego Decyzja WKK z 29.01.2024 r.

I ETAP – SZKOLNY

konkurs  z:
JĘZYKA  POLSKIEGO zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 17.11.2023 r.
JĘZYKA ANGIELSKIEGO zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 16.11.2023 r.
JĘZYKA FRANCUSKIEGO zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 22.11.2023 r.
JĘZYKA HISZPAŃSKIEGO zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 23.11.2023 r.
JĘZYKA NIEMIECKIEGO – zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 21.11.2023 r.
JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 21.11.2023 r.
BIOLOGII zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 28.11.2023 r.
CHEMII – zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 29.11.2023 r.
Decyzja PWKK z 13 grudnia 2023 r.

FIZYKI – zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 04.12.2023 r.
GEOGRAFII zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 24.11.2023 r.
HISTORII zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 28.11.2023 r.
MATEMATYKI zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 17.11.2023 r.
INFORMATYKI zakwalifikowani do etapu rejonowego Decyzja WKK z 04.12.2023 r.
28 czerwca 2023

WYMAGANIA – KONKURSY PRZEDMIOTOWE 2023-2024

(więcej…)

Załączniki

wymagania - konkurs z języka polskiego
Data: 2023-06-28, rozmiar: 902 KB
wymagania - konkurs z języka niemieckiego
Data: 2023-06-28, rozmiar: 820 KB
wymagania - konkurs z języka hiszpańskiego
Data: 2023-06-28, rozmiar: 218 KB
wymagania - konkurs z języka francuskiego
Data: 2023-06-28, rozmiar: 522 KB
wymagania - konkurs z języka ukraińskiego
Data: 2023-06-28, rozmiar: 898 KB
wymagania - konkurs z matematyki
Data: 2023-06-28, rozmiar: 237 KB
wymagania - konkurs z informatyki
Data: 2023-06-28, rozmiar: 427 KB
wymagania - konkurs z fizyki
Data: 2023-06-28, rozmiar: 605 KB
wymagania - konkurs z geografii
Data: 2023-06-28, rozmiar: 657 KB
wymagania - konkurs z biologii
Data: 2023-06-28, rozmiar: 803 KB
wymagania - konkurs z chemii
Data: 2023-06-28, rozmiar: 242 KB