Kategoria: Konkursy przedmiotowe

Informacje na temat konkursów przedmiotowych

9 kwietnia 2020

Olimpiada “Losy żołnierza i dzieje oręża … ” – wyniki okręgowe

Rzeszów, 2020.03.31

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy, Nauczyciele
Drodzy Uczniowie

W załączeniu zostały zamieszczone ostateczne wyniki z etapu okręgowego Olimpiady Przedmiotowej  “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, przeprowadzonych 5 marca 2020r. w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 240 pkt. z testu oraz 103 pkt. z odpowiedzi ustnej. Do I części etapu centralnego zostały zakwalifikowane osoby, które uzyskały przynajmniej  60% punktów z części pisemnej, tj. 144 pkt. i 60% z części ustnej, tj. 62 pkt. Kwalifikację uzyskali uczniowie, którzy zajęli miejsca od 1 do 12.

Do komisji wojewódzkiej z siedzibą w Rzeszowie wpłynęły 2 odwołania od uzyskanego wyniku. Po ponownej weryfikacji prac nastąpiła zmiana punktacji u dwojga uczniów.

Jak podaje komunikat Komitetu Głównego Olimpiady część I zawodów centralnych, która miała się odbyć 17 marca br. z powodu epidemii została odwołana.

Wszyscy uczniowie, którzy w zawodach wojewódzkich (II stopnia – okręgowych) z części pisemnej i ustnej uzyskali co najmniej po 60% możliwych do zdobycia punktów, i na podstawie protokołów sporządzonych przez komisje wojewódzkie – zostali zakwalifikowani do pierwszej części zawodów finałowych, uzyskują wyjątkowo uprawnienia finalistów.

Kwalifikację najlepszych finalistów do części II zawodów centralnych przeprowadzi Komitet Główny Olimpiady, w późniejszym terminie.

PODKARPACKI KURATOR OŚWIATY
Małgorzata Rauch

Załączniki

Wyniki okręgowe plik .xls
Data: 2020-04-09, rozmiar: 26 KB
9 kwietnia 2020

Zawody “Sprawni Jak żołnierze” – ODWOŁANE

Rzeszów, 2020.03.31

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.4.2020

Państwo
Dyrektorzy
Szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuje się, że w związku z epidemią zawody sportowo-obronne „Sprawni Jak żołnierze”  dla młodzieży szkół ponadpodstawowych w roku szkolnym 2019/2020 zostają odwołane.

2 marca 2020

43 Zawody sportowo – obronne “Sprawni jak żołnierze – 2020”

Rzeszów, 2020.03.02

SO.5563.4.2020

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju b.r. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 43 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich, 3 Podkarpacka Brygada Obrony Terytorialnej i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły (zał. nr 5 do regulaminu) należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl, lub faksem pod nr 17 867 1954, w terminie do 20 marca b.r. Dodatkowo zgłoszenia proszę przesłać w formie do edycji w programie excel.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

Załączniki

Regulamin SJŻ 2020
Data: 2020-03-04, rozmiar: 211 KB