Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

15 września 2020

Dyktando Niepodległościowe “Po polsku o historii”

Dyktando Niepodległościowe „Po polsku o historii” to konkurs dla uczniów i kampania promująca poprawną polszczyznę oraz znajomość podstawowych faktów i postaci współczesnej historii Polski. To także wspólna, aktywna formuła obchodów Święta Niepodległości.

Organizatorami przedsięwzięcia są Fundacja „Zawsze Warto” oraz Stowarzyszenie Polonistów. W organizacji edycji wojewódzkich wspierają nas Partnerzy – Koordynatorzy wojewódzcy, którym w województwie podkarpackim jest Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Strzyżowie.

Konkurs ma charakter otwarty – skierowany jest do uczniów klas IV-VI i VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych (3 kategorie wiekowe), a w województwie podkarpackim odbywać się będzie już po raz trzeci.

Więcej informacji na stronie Fundacji www.zawszewarto.pl, zainteresowane szkoły prosimy o logowanie się na stronie www.dyktandoniepodleglosciowe.pl

4 września 2020

Komunikat XXV edycji Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922 …”

Rzeszów, 2020.09.04

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                   
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

Dotyczy: etapu ogólnopolskiego XXV edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie formuły organizacji IV etapu ogólnopolskiego.

Zakwalifikowani uczestnicy (po 4 uczniów z każdego województwa) będą pisać test konkursowy w siedzibach kuratoriów (lub w innej wyznaczonej lokalizacji) pod nadzorem wojewódzkich koordynatorów konkursu. 

Przeprowadzenie zawodów planuje się w dniu 22 września  2020r. o godz. 12.00  w Sali Klubowej Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego przy ul. Grunwaldzkiej 15  w Rzeszowie

Na podstawie §7 pkt. 6 zmienionego regulaminu konkursu, koordynatorzy wojewódzcy kwalifikują do IV etapu ogólnopolskiego nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą punktów uzyskanych w etapie rejonowym. W przypadku równej liczby punktów, zdobytych przez więcej niż 4 uczestników w etapie rejonowym, o awansie decyduje wynik  z kwalifikacji szkolnych.

 

Do etapu centralnego zostają zakwalifikowani laureaci:

1 Jaromi Paulina Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
w Mielcu
2 Uldynowicz Robert Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Rudniku nad Sanem
3 Ryszka Mikołaj Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego
w Mielcu
4 Jarosz Kamil Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Marii Konopnickiej w Jaśle

 

26 sierpnia 2020

Konkurs “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – komunikat organizacyjny

KOMUNIKAT ORGANIZACYJNY
IV etap ogólnopolski XXV KONKURSU HISTORYCZNEGO im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

W związku z utrzymującą się trudną sytuacją epidemiologiczną Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie formuły organizacji IV etapu ogólnopolskiego.

Zakwalifikowani uczestnicy (po 4 uczniów z każdego województwa) będą pisać test konkursowy w siedzibach kuratoriów (lub w innej wyznaczonej lokalizacji) pod nadzorem wojewódzkich koordynatorów konkursu.

Przeprowadzenie zawodów planuje się w dniu 22 września 2020 r. o godz. 12.00 (o terminie i miejscu uczestnicy zostaną powiadomieni przez koordynatorów wojewódzkich).

Testy będą udostępnione do pobrania na panelu konkursu od 21 września br.

Wojewódzcy koordynatorzy niezwłocznie po przeprowadzeniu zawodów prześlą wypełnione testy do Sekretariatu Konkursu: Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 00-236 Warszawa, ul. Świętojerska 9.

W pierwszej połowie października (7-8. października br.) zorganizowane będzie w Warszawie spotkanie Komitetu Organizacyjnego Konkursu z Kuratorami Oświaty i koordynatorami wojewódzkimi, podczas którego odbędzie się uroczyste ogłoszenie wyników i podsumowanie IV etapu ogólnopolskiego Konkursu.

Tradycyjnie, wszyscy uczestnicy finału otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, a ich opiekunowie podziękowania.

Uwaga!
Biorąc pod uwagę, że większość uczestników finału to absolwenci szkoły podstawowej, dopuszcza się możliwość – w razie rezygnacji jednego z uczestników – zastąpienie innym, zgodnie z wykazem osiągniętych wyników na etapie rejonowych. Decyzję w takiej sytuacji podejmuje dany koordynator wojewódzki i informuje o tym fakcie Sekretariat Konkursu.