Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

30 kwietnia 2021

Konkurs: “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” – udostępnianie prac

Rzeszów, 2021.04.29

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W związku z zamieszczeniem w dniu 28 kwietnia 2021r. na stronie ogólnopolskiej wyników z etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, informuję, że do dnia 07 maja 2021 będą udostępniane do wglądu prace uczestników.

Według regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań –decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy
ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie,
pok. nr 113a (kancelaria kuratorium)
w czasie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 17 867-11-42, celem ustalenia terminu i zapewnienia odpowiednich warunków w związku z panującą epidemią.

26 kwietnia 2021

Wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “.

Rzeszów, 2021.04.23

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                    
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu wojewódzkiego ogólnopolskiego Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Od Cedyni do Orszy. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514”.

Na podstawie § 11 pkt. 4 regulaminu dot. danych osobowych na liście nie zamieszcza się imienia i nazwiska uczestnika a jedynie jego ID, nazwę szkoły, klasę i wynik.

Uczestnicy mogli uzyskać z testu maksymalnie 47 punktów.

Laureatami Konkursu zostają uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia (37,6 pkt.), zaś finalistami zostają uczniowie, którzy uzyskali
co najmniej 50 % punktów (23,5 pkt.).

Wojewódzkie Komisje Konkursowe kwalifikują do etapu IV nie więcej niż 4 laureatów z największą liczbą zdobytych punktów z danego województwa, a w przypadku równej liczby zdobytych punktów przez więcej niż 4 uczestników w danym województwie o bezpośrednim zakwalifikowaniu uczniów do etapu IV decydują:

  1. a) ich wyniki osiągnięte w II etapie,
  2. b) jeżeli ich wyniki osiągnięte w II etapie są identyczne, decydujące stają się wyniki etapu I,
  3. c) jeżeli ich wyniki osiągnięte w I etapie są identyczne, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu danych uczniów do etapu IV podejmuje WKK po indywidualnych rozmowach z nimi.

Ostateczne wyniki i lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego zostaną podane po etapie odwoławczym.

Tryb odwoławczy będzie realizowany zgodnie z § 9 regulaminu i liczony od dnia zamieszczenia wyników na ogólnopolskiej stronie internetowej konkursu www.losyzolnierza.pl.

Według regulaminu uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań – decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przy ul. Grunwaldzkiej 15 w Rzeszowie, pok. nr 113a (kancelaria kuratorium) w czasie od godz. 8.00 do godz. 15.00.

Proszę o wcześniejszy kontakt pod nr tel. 17 8671142, celem ustalenia terminu i zapewnienia odpowiednich warunków w związku z panującą epidemią.

Pytania proszę kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.

 

Załączniki

Wyniki etap wojewódzki
Data: 2021-04-26, rozmiar: 11 KB
8 kwietnia 2021

Konkurs Wiedzy o Chorwacji – przesunięcie terminu ogłoszenia wyników I etapu konkursu.

(więcej…)

Załączniki

Karta zgłoszenia
Data: 2021-02-25, rozmiar: 34 KB
Załącznik numer 1 i 2
Data: 2021-02-25, rozmiar: 22 KB
Załącznik numer 3
Data: 2021-02-25, rozmiar: 14 KB
Załącznik numer 4
Data: 2021-02-25, rozmiar: 15 KB
Załącznik numer 5
Data: 2021-02-25, rozmiar: 14 KB