Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

13 marca 2020

Olimpiada Przedmiotowa “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” – ODWOŁANA

Rzeszów, 2020.03.13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

Uprzejmie informuję, że w związku z zagrożeniem epidemią, decyzją Komitetu Głównego Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”, część I zawodów centralnych, które miały się odbyć 17 marca 2020 r. zostaje odwołana.

Do pisma załącza się pismo Komitetu Głównego.

Załączniki

Komunikat Komitetu Głównego
Data: 2020-03-13, rozmiar: 171 KB
12 marca 2020

XXV edycji Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje …” – Komunikat

Rzeszów, 2020–03–12

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul.Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół

 

Komunikat Organizacyjny

XXV edycji Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego  w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”.

W związku z sytuacją epidemiologiczną, na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych form zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Ogólnopolski Koordynator Konkursu – Mazowiecki Kurator Oświaty podjął decyzję o zmianie terminu przeprowadzenia wojewódzkiego etapu konkursu planowanego na 17 marca 2020 r.

Informacja o nowym terminie przeprowadzenia III etapu konkursu zostanie ogłoszona na stronie internetowej konkursu oraz na stronie internetowej kuratorium oświaty.

 

12 marca 2020

Olimpiada Geologiczna – ODWOŁANA

W zawiązku z dynamicznie rozwijająca się sytuację epidemiologiczną, ze względów bezpieczeństwa, szkoła jest zmuszona odwołać zaplanowaną na 19 i 20 marca 2020 r. Olimpiadę Geologiczną. O nowym terminie będziemy Państwa informować.

Zespół Szkół Naftowo – Gazowniczych
im. Ignacego Łukasiewicza w Krośnie

20 lutego 2020

Konkurs Historyczny “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach …”

Rzeszów, 2020.02.20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

Informuję, że etap wojewódzki XXV edycji Konkursu Historycznego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887-1922. O Niepodległość i granice Rzeczypospolitej”, odbędzie się w dniu 17 marca 2020r. o godz. 11.00 w Klubie 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, przy ul Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie. Uczniowie zakwalifikowani przybywają na pół godziny przed rozpoczęciem testu. Każdy uczestnik Konkursu zobowiązany jest posiadać przy sobie ważną legitymację szkolną.

Załączniki

Lista osób zakwalifikowanych
Data: 2020-02-20, rozmiar: 11 KB
20 lutego 2020

Olimpiada Przedmiotowa „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”

Rzeszów, 2020.02.20

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

Informuję, że etap okręgowy Olimpiady Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…” zostanie przeprowadzony w dniu 5 marca 2020r. o godz. 10.00 w Zespole Szkół Gospodarczych przy ul. Spytka Ligęzy 12 w Rzeszowie. Proszę o przybycie pół godziny przed rozpoczęciem. Uczniowie powinni posiadać aktualną legitymację szkolną oraz przybory do pisania.

Zawody będą się składać z dwóch części: pisemnej i ustnej.

Część pisemna polega na rozwiązaniu zadań w formie pisemnego testu z pytaniami

zamkniętymi wielokrotnego wyboru oraz pytaniami otwartymi, które mogą mieć charakter interpretacji źródeł historycznych czy omówienia wybranych zagadnień. Obejmują one blok zmienny (75% punktów) oraz blok stały (25% punktów) programu Olimpiady.

W części ustnej uczniowie odpowiadają na dwa pytania problemowe obejmujące blok zmienny oraz blok stały programu Olimpiady.

Kryteria i skala ocen części ustnej zawodów okręgowych stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu.  Wyniki części pisemnej i ustnej stanowią odpowiednio 70% i 30% ostatecznego wyniku punktowego.

Komisje Okręgowe kwalifikują do I części zawodów centralnych (III stopnia)  wszystkich uczniów, którzy uzyskali przynajmniej 60% możliwych do uzyskania punktów z części pisemnej oraz przynajmniej 60 % z części ustnej.

Uprzejmie proszę opiekunów o przekazanie uczestnikom załączonej do pisma  zgody na przetwarzanie danych osobowych celem wypełnienia zawartej tam tabeli i podpisania przez osoby uprawnione. Dane zawarte w tabeli posłużą do wystawienia zaświadczeń osobom, które uzyskały w etapie międzyszkolnym i okręgowym ponad 60% możliwych do zdobycia punktów. Zgodę wraz z klauzulą proszę wydrukować dwustronnie.

Załączniki