Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

20 marca 2019

KONKURS WIEDZY O CHORWACJI (aktualizacja)

Konkurs wiedzy o Chorwacji organizowany jest w 2019 roku, z okazji 25-lecia pobytu  papieża Polaka, św. Jana Pawła II w Zagrzebiu, w Chorwacji. (więcej…)

Załączniki

Karta zgłoszenia reprezentacji szkoły
Data: 2019-03-20, rozmiar: 12 KB
KI do Konkursu wiedzy o Chorwacji
Data: 2019-03-20, rozmiar: 17 KB
Regulamin Konkursu
Data: 2019-03-20, rozmiar: 70 KB
PDO - zgoda rodziców
Data: 2019-03-20, rozmiar: 14 KB
PDO zgoda nauczyciela
Data: 2019-03-20, rozmiar: 14 KB
5 marca 2019

42 edycja ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”

Rzeszów, 2019.03.

 

SO.5563.8.2019

 

Państwo
Dyrektorzy
szkół ponadpodstawowych
w województwie

Informuję, że Kuratorium Oświaty w Rzeszowie organizuje w kwietniu i maju  b.r. dla młodzieży szkół ponadpodstawowych eliminacje rejonowe i wojewódzkie 42 edycji ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych „Sprawni jak żołnierze”. Współorganizatorami zawodów będą: wytypowane szkoły, Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich i Liga Obrony Kraju w Rzeszowie.

Podpisane zgłoszenie imienne reprezentacji szkoły (zał. nr 5 do regulaminu) wraz z podpisanymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych (zgodę wraz z klauzulą o przetwarzaniu danych osobowych należy wydrukować dwustronnie), należy przesłać do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pocztą tradycyjną lub w formie skanu na adres email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl, lub faksem pod nr 17 867 1954, w terminie  do 20 marca b.r. Dodatkowo zgłoszenia proszę przesłać w formie do edycji w programie MS Excel.

Szczegółowe ustalenia dotyczące organizacji imprezy oraz metodyki rozgrywania i oceniania poszczególnych konkurencji zawodów zawarto w załączonym regulaminie.

 

 

 

Załączniki

Regulamin zawodów
Data: 2019-03-05, rozmiar: 226 KB
Karta zgłoszenia
Data: 2019-03-05, rozmiar: 14 KB
Zgoda rodziców
Data: 2019-03-05, rozmiar: 17 KB
15 lutego 2019

Konkurs „Papież Słowianin”

Informujemy, że wszyscy uczniowie, których prace konkursowe z etapu szkolnego zostały przesłane do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, zostali dopuszczeniu do udziału w eliminacjach wojewódzkich.

Zgodnie z treścią § 11 ust. 1 lit. d Regulaminu konkursu etap wojewódzki Konkursu „Papież Słowianin” odbędzie się w dniu 6 marca 2019 r. o godz. 12.00. O miejscu przeprowadzenia tego etapu konkursu powiadomimy w późniejszym terminie.

 

koordynator wojewódzki
Rafał Górka
rgorka@ko.rzeszow.pl

6 lutego 2019

Konkurs: Do Hymnu

“Do Hymnu” to ogólnopolski konkurs dla szkół podstawowych organizowany przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w ramach Wieloletniego Programu Rządowego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2021.