Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

30 października 2019

Olimpiada Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020

Organizatorzy Olimpiady Wiedzy o Świecie Antycznym 2019/2020 serdecznie zapraszają zainteresowaną młodzież do wzięcia udziału w tych zawodach. Przewidziano atrakcyjne nagrody – laureaci i finaliści tegoż przedsięwzięcia będą zwolnieni z procedury kwalifikacyjnej podczas przyjmowania kandydatów na studia realizowane m.in. przez Uniwersytet w Białymstoku, jak i inne Uniwersytety, w ramach stosownych uchwał rekrutacyjnych właściwych Senatów uczelni.

Celem Olimpiady jest propagowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kultury antycznej, w szczególności starożytnej Grecji oraz starożytnego Rzymu, która swoim zakresem obejmuje takie dziedziny jak historia, prawo, filozofia oraz literatura.

Regulamin olimpiady >>

Harmonogram olimpiady >>

23 października 2019

Konkurs Capture The Flag „153+1” – zapraszamy do udziału

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konkursie Capture The Flag „153+1” organizowanym przez Instytut Wymiaru Sprawiedliwości. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych, w szczególności uczniów techników oraz szkół branżowych o profilu informatycznym. Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowania tematyką cyberbezpieczeństwa w atrakcyjny i przystępny dla młodych ludzi sposób. (więcej…)