Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

8 kwietnia 2021

Konkurs Wiedzy o Chorwacji – przesunięcie terminu ogłoszenia wyników I etapu konkursu.

(więcej…)

Załączniki

Karta zgłoszenia
Data: 2021-02-25, rozmiar: 34 KB
Załącznik numer 1 i 2
Data: 2021-02-25, rozmiar: 22 KB
Załącznik numer 3
Data: 2021-02-25, rozmiar: 14 KB
Załącznik numer 4
Data: 2021-02-25, rozmiar: 15 KB
Załącznik numer 5
Data: 2021-02-25, rozmiar: 14 KB
10 marca 2021

Konkurs Historyczny “Losy żołnierza … ” – komunikat nt. odwołań

Rzeszów, 2021.03.10

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                   
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

  

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

Informuję, że Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Konkursu Historycznego Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego „Od Cedyni do Orszy”. Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 972–1514, zamieścił wyniki z etapu rejonowego na stronie konkursu www.losyzolnierza.pl.

W związku z tym możemy uruchomić tryb odwoławczy według § 9 regulaminu. Uczestnicy, ich rodzice lub opiekunowie prawni mają prawo wglądu do ocenianych prac (bez możliwości ich kopiowania) w ciągu 6 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu, w miejscu i czasie określonych przez przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Odwołania od wyników oceny składa się w ciągu 7 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników danego etapu do przewodniczących komisji konkursowych odpowiednich etapów. Przewodniczący właściwej komisji konkursowej rozpatruje odwołania w ciągu 7 dni roboczych licząc od pierwszego dnia po upływie terminu składania odwołań– decyzja przewodniczącego jest ostateczna.

Prace będą udostępniane w delegaturach kuratorium w dniach od 10-17 marca br. w godzinach od 8.00 do 15.00 w podanych poniżej miejscach:

– rejon krośnieński- Oddział Kuratorium w Krośnie ul. Bieszczadzka 1, 38-400 Krosno,
tel. 13 4321195

– rejon przemyski- Oddział Kuratorium w Przemyślu ul. Wodna 13, 37-700 Przemyśl,
tel. 16 6782540

– rejon tarnobrzeski- Oddział Kuratorium Oświaty w Tarnobrzegu ul. 1-go Maja 4,
39-400 Tarnobrzeg, tel. 15 8236720

– rejon rzeszowski- Kuratorium Oświaty w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,  pok. 113a Kancelaria pok. 113a, tel. 17 8671142.

Proszę o wcześniejszy kontakt z delegaturami w celu zapewnienia dla Państwa odpowiednich warunków. Podczas przebywania w urzędzie należy stosować się do zasad sanitarno-epidemiologicznych w związku z trwającą epidemią.

Odwołania należy złożyć w formie pisemnej do przewodniczącego komisji rejonowej konkursu „Losy żołnierza…”, na podane powyżej adresy.

Pytania proszę kierować do koordynatora wojewódzkiego konkursu specjalisty kuratorium Roberta Zygmunta pod nr tel. 17 8671142, email: rzygmunt@ko.rzeszow.pl.