Kategoria: Olimpiady, konkursy, zawody

Informacje o olimpiadach, konkursach, zawodach

13 marca 2023

Komunikat Organizacyjny I części finału centralnego XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza … “

Rzeszów, 2023-03-13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                                           
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.16.2022.RZ

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

 

Komunikat Organizacyjny I części finału centralnego
XVI edycji ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej
„Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”

Uprzejmie informuję zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 16 marca 2023r. o godzinie 10.00, w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie, odbędzie się I część finału centralnego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”.

Etap ten polega na napisaniu w ciągu 180 minut pracy pisemnej na jeden z pięciu tematów (podanych przez Komitet Główny) obejmujących blok zmienny i stały programu olimpiady. Warunkiem uzyskania tytułu finalisty jest otrzymanie za napisaną pracę przynajmniej oceny dobrej. Najlepsi finaliści otrzymują kwalifikację do części II zawodów centralnych. Za najlepszych uznaje się uczestników, którzy uzyskali największą liczbę punktów w zawodach okręgowych i w I części zawodów centralnych. Kryteria i skala ocen stanowią załącznik nr 2 regulaminu olimpiady. Ostateczną decyzję podejmuje w tej sprawie Komitet Główny.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem. Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne (lub inny dowód tożsamości) oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

 

 

 

 

Załączniki

Lista zakwalifikowanych
Data: 2023-03-13, rozmiar: 12 KB
13 marca 2023

Końcowe wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża … “

Rzeszów, 2023.03.13

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.15.2022.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

W załączeniu zostały zamieszczone końcowe wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 02 marca 2023r w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt. z bloku stałego i 60 pkt. z bloku zmiennego).

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Do następnego etapu zakwalifikowali się uczniowie, którzy zajęli miejsca od I do XX.

Informuję, że I część finału centralnego zostanie przeprowadzona w dniu 16 marca 2023r., w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie. Dokładne informacje związane z jego przebiegiem zostaną zamieszczone w następnym komunikacie.

Załączniki

Wyniki końcowe - plik MS Excel
Data: 2023-03-13, rozmiar: 13 KB
8 marca 2023

Ogólnopolski konkurs historyczny “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2023–03-08

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul. Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

SO.5563.16.11.2022.RZ 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

Komunikat Organizacyjny etapu ponadwojewódzkiego

XXVIII Ogólnopolskiego konkursu historycznego im. majora Marka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887 – 1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej”

 

Uprzejmie informuję wszystkich zakwalifikowanych uczestników, że w dniu 16 marca 2023r. o godzinie 11.00, odbędzie się etap ponadwojewódzki konkursu „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego…”, w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

Uczestnicy przybywają na miejsce pół godziny przed rozpoczęciem testu.

Wszyscy uczestnicy powinni posiadać aktualne legitymacje szkolne, lub inny dowód tożsamości, oraz przybory do pisania. Organizator nie ponosi kosztów przejazdu.

W załączeniu lista uczestników.

Załączniki

Lista zakwalifikowanych uczestników
Data: 2023-03-08, rozmiar: 12 KB
3 marca 2023

Wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Rzeszów, 2023.03.03

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie                                               
ul.
Grunwaldzka 15
35-959 Rzeszów

 

SO.5563.17.15.2022.RZ

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo
Dyrektorzy podkarpackich szkół

 

W załączeniu zostały zamieszczone wyniki z etapu okręgowego olimpiady przedmiotowej “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego. O Niepodległość i Granice Rzeczypospolitej 1887–1922”, przeprowadzonego 02 marca 2023r w Rzeszowie.

W zawodach okręgowych można było zdobyć 280 pkt. z testu i 120 pkt. z odpowiedzi ustnej, (60 pkt z bloku stałego i 60 pkt z bloku zmiennego).

Według regulaminu olimpiady do kolejnego etapu kwalifikują się osoby,  które z części pisemnej uzyskały przynajmniej 60% pkt., tj. min. 168 pkt. i z części ustnej 60 % pkt., tj. przynajmniej 72 pkt.

Na podstawie rozdz. VII regulaminu olimpiady uczestnicy mają prawo do odwołania od uzyskanego wyniku. Prace będą udostępniane w okresie 3 dni roboczych od publikacji wyników. Wszelkie uwagi co do sposobu oceny prac należy składać na piśmie w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników do przewodniczącego komisji okręgowej olimpiady.

Osoby chcące ponownie zweryfikować swoją pracę mogą to uczynić po uprzednim powiadomieniu przewodniczącego komisji, w dniach 6,7,8 marca br., w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, pok. 113a (Kancelaria), tel. 17 8671142.

Proszę wziąć pod uwagę krótki termin jaki pozostał do I części finału ogólnopolskiego, który odbędzie się w dniu 16 marca 2023r., w Klubie Garnizonowym 21 Brygady Strzelców Podhalańskich przy ul. Dąbrowskiego 22 w Rzeszowie.

 

 

 

 

Załączniki

Olimpiada Wyniki etapu okręgowego
Data: 2023-03-03, rozmiar: 13 KB