Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

9 października 2019

Ogłoszenie o drugim naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego

Ogłoszenie o drugim naborze kandydatów na stanowisko doradcy metodycznego. Wniosek dla osób przystępujących do naboru na stanowisko doradcy metodycznego na terenie woj. podkarpackiego. Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych dla kandydatów biorących udział w ww. naborze. Termin zakończenia naboru: 10 października 2019r.

8 października 2019

Składanie wniosków o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (sesja zimowa)

Informuję, że wnioski o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela dyplomowanego (wraz z dokumentacją) należy składać w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie, ul. Miedziana 4a (pok. 22), w godzinach od 8.00 do 15.00,  tel. 17 856-52-66.