Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

4 maja 2020

Realizacja i zaliczenie praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych. Realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

Informuję o zmianach, jakie nastąpiły w  przepisach dotyczących realizacji i zaliczenia praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych oraz realizacja kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych

30 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 781)

30 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2020 poz. 780)

28 kwietnia 2020

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19