Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

7 lipca 2020

Konkurs „Złoty Prym” (IV edycja) Podkarpackiego Kuratora Oświaty – zgłoszenia do 10.07.2020 r.

„Złoty Prym” zwany dalej nagrodą przyznawany jest szkołom lub placówkom oświatowym w celu promowania i upowszechniania działań tworzących optymalne warunki realizacji działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej, zapewniających każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, podnoszących jakość pracy szkoły lub placówki i jej rozwój organizacyjny.

2 lipca 2020

Obwieszczenie MEN z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1166)

2 lipca 2020

Komunikat Komitetu Organizacyjnego XXV Konkursu Historycznego “Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego … “

Na podstawie §11d. 1. i 2. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty …