Kategoria: Dla dyrektora i nauczyciela

Informacje dla dyrektora i nauczyciela

13 czerwca 2022

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 31 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków publicznych szkół i placówek artystycznych (Dz. U. 2022 poz. 1217)