Kategoria: Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji do szkół

19 lipca 2022

Wykaz podmiotów, które w 2022 roku będą wykonywać badanie lekarskie dla uczniów i studentów w procesie rekrutacji

(więcej…)

Załączniki

2 lipca 2021

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W związku z trwającym postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe na rok szkolny 2021/2022, przypominamy, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. (więcej…)

2 lipca 2021

Wykaz podmiotów, które w 2021 roku będą wykonywać badanie lekarskie

Załączniki