Kategoria: Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji do szkół

30 lipca 2021

Rekrutacja – komunikat nr 2

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Szkół Ponadpodstawowych

W dniu 2 sierpnia 2021r. prosimy podać informację o aktualnym stanie rekrutacji tj.: liczbę utworzonych oddziałów, liczbę przyjętych uczniów, ewentualną liczbę wolnych miejsc.

Na podstawie zebranych danych udostępniona zostanie uczniom szkół podstawowych strona WWW z informacją o wolnych miejscach – https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/informator/sp/wolnemiejsca.php

Formularz do wprowadzania danych znajduje się na stronie WWW: https://www.ko.rzeszow.pl/bazy/rekrutacja/logowanie.php

 

 

2 lipca 2021

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W związku z trwającym postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe na rok szkolny 2021/2022, przypominamy, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. (więcej…)

2 lipca 2021

Wykaz podmiotów, które w 2021 roku będą wykonywać badanie lekarskie

Załączniki

15 kwietnia 2021

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Załączniki