Kategoria: Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji do szkół

30 stycznia 2023

Rekrutacja – Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zarządzenie Nr 1/2023 Podkarpackiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych i publicznych branżowych szkół II stopnia oraz do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych, na rok szkolny 2023/2024 w województwie podkarpackim

(więcej…)

Załączniki

Załącznik numer 1
Data: 2023-01-31, rozmiar: 22 KB
Załącznik numer 2
rekrutacja
Data: 2023-01-30, rozmiar: 19 KB
Załącznik numer 3
rekrutacja
Data: 2023-01-30, rozmiar: 17 KB
19 lipca 2022

Wykaz podmiotów, które w 2022 roku będą wykonywać badanie lekarskie dla uczniów i studentów w procesie rekrutacji

(więcej…)

Załączniki

2 lipca 2021

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W związku z trwającym postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe na rok szkolny 2021/2022, przypominamy, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. (więcej…)

2 lipca 2021

Wykaz podmiotów, które w 2021 roku będą wykonywać badanie lekarskie

Załączniki