Kategoria: Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji do szkół

2 lipca 2021

Ważne terminy w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2021/2022

W związku z trwającym postępowaniem rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe na rok szkolny 2021/2022, przypominamy, że szkoła prowadząca kształcenie zawodowe wydaje skierowania na badanie lekarskie od 17 maja 2021 r. do 26 lipca 2021 r. (więcej…)

2 lipca 2021

Wykaz podmiotów, które w 2021 roku będą wykonywać badanie lekarskie

Załączniki

15 kwietnia 2021

Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych lub wyższych i na kwalifikacyjne kursy zawodowe

Załączniki

2 lipca 2020

Realizacja badań przez kandydatów w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych

(więcej…)

Załączniki

Pismo Dyrektora WOMP w Rzeszowie
Data: 2020-06-04, rozmiar: 897 KB
Wzór skierowania
Data: 2020-06-04, rozmiar: 139 KB
Ankieta i oświadczenie o stanie zdrowia
Data: 2020-06-04, rozmiar: 223 KB
Wykaz podmiotów - praktyczna nauka zawodu
Data: 2020-07-02, rozmiar: 80 KB
Wykaz podmiotów - kierowanie pojazdami
Data: 2020-07-02, rozmiar: 78 KB