Kategoria: Rekrutacja

Informacje na temat rekrutacji do szkół

28 lutego 2019

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, które mogą być wymienione na świadectwach ukończenia szkoły podstawowej i gimnazjum

Załączniki