Kategoria: Wychowanie, opieka, profilaktyka

Wychowanie, opieka, profilaktyka

13 września 2018

Wykaz instytucji i podmiotów udzielających pomocy osobom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie

(więcej…)

Załączniki

11 września 2018

II Konferencja Wojewódzka pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”

Zapraszamy do wzięcia udziału w II Konferencji Wojewódzkiej pt. “Przeciwdziałanie krzywdzeniu dziecka – współpraca międzyinstytucjonalna”, która odbędzie się w dniu 12 października br. w sali audytoryjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie al. Łukasza Cieplińskiego 4, w godz. 10:00 – 14:00. (więcej…)

Załączniki

17 sierpnia 2018

Prowadzenie w szkołach i placówkach działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

(więcej…)

Załączniki

Pismo z MEN z dn. 9 sierpnia 2018r.
Pismo z Ministerstwa Edukacji Narodowej znak DWKI-WPB.5013.15.2018.TSG
Data: 2018-08-17, rozmiar: 137 KB
ORE programy profilaktyczne - informacja
Informacja z Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej.
Data: 2018-08-17, rozmiar: 910 KB