Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

17 września 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2019 roku. Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego.

17 września 2019

Możliwości pomocy dzieciom i uczniom  z terenów objętych negatywnymi skutkami klęsk atmosferycznych

w ramach Rządowego  programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2019-2021 r.

9 września 2019

Pomoc w SIO

Osobami wyznaczonymi do udzielania informacji w sprawach Systemu Informacji Oświatowej w Kuratorium Oświaty w Rzeszowie są: Pan Stanisław Cisek  – tel. 17 867 11 46 Pan Piotr Prajzner – tel. 17 867 11 46