Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

17 czerwca 2021

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji organów prowadzących szkoły podstawowe do testowania modelu dostępnej szkoły

Zaproszenie do udziału w III turze rekrutacji do testowania modelu dostępnej szkoły w ramach projektu „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”.