Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

1 października 2021

Zapisz się na konsultacje strategii dla młodych w woj. podkarpackim !

Już 12 października odbędzie się kolejna z wojewódzkich konferencji konsultacyjnych, na której wszyscy młodzi ludzie z województwa podkarpackiego  otrzymają możliwość zgłaszania pomysłów do „Strategii RP na rzecz Młodego Pokolenia”, wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Zapisy przyjmowane będą do 11 października (poniedziałek) do godziny 12:00.

24 września 2021

Informacja dot. zabezpieczenia dla dzieci miejsc w przedszkolach

Kuratorium Oświaty w Rzeszowie przypomina o obowiązku przedłożenia Wojewodzie Podkarpackiemu, za pośrednictwem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, do dnia 15 października 2021 roku informacji zawierającej liczbę dzieci, którym nie wskazano miejsca korzystania z wychowania przedszkolnego, według stanu na dzień 30 września 2021 r.