Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

31 marca 2020

Documaster Campus – bezpłatny dostęp do oprogramowania dla wszystkich szkół w Polsce

Documaster Campus to środowisko informatyczne typu chmurowego, wspomagające nowoczesną edukację. Pozwala gromadzić i dystrybuować materiały edukacyjne i naukowe, takie jak: podręczniki cyfrowe, zdigitalizowane książki, e-booki, cyfrowe zasoby wyższych uczelni, materiały własne nauczycieli i uczniów, filmy. Przechowywane materiały mogą być współdzielone i wykorzystywane przez użytkowników 24 godziny na dobę, w każdym miejscu posiadającym dostęp do Internetu.

26 marca 2020

Pytania i odpowiedzi

Organizacja kształcenia na odległość Bezpieczna praca w Internecie Dokumentacja Współpraca z rodzicami Ocenianie Specjalne potrzeby edukacyjne Rada pedagogiczna Pracownicy administracji i obsługi Praca nauczycieli   Organizacja kształcenia na odległość 1.Ile godzin powinien w praktyce realizować nauczyciel w ciągu tygodnia? Nauczyciele realizują zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu kształcenia w ramach […]

19 marca 2020

Sytuacja nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami przedszkoli, szkół i placówek w związku z zawieszeniem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych – informacja MEN

Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca 2020 r. zawieszono prowadzenie działalności …

13 marca 2020

Komunikat Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Edukacji Narodowej ws. pracowników młodocianych

W związku z rozprzestrzenianiem się na terytorium Polski koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo młodzieży, zalecamy pracodawcom zwolnienie pracowników młodocianych, …