Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

30 października 2019

Prosimy o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020

… o podanie w trybie pilnym prognozowanej wysokości środków Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w roku 2020r. …

17 września 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2019 roku. Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego.