Kategoria: Dla organów prowadzących

Dla organów prowadzących

19 czerwca 2024

Ustawa o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym – wyjaśnienia

Przed nawiązaniem z osobą stosunku pracy lub przed dopuszczeniem osoby do innej działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi pracodawcy lub inni organizatorzy w zakresie takiej działalności są obowiązani do uzyskania informacji …

31 maja 2024

Pismo Ministra Edukacji ws. wsparcia w ramach Rządowego programu pomocy dzieciom i uczniom w formie zasiłku losowego na cele edukacyjne, pomocy uczniom w formie wyjazdów terapeutyczno-edukacyjnych oraz pomocy dzieciom i uczniom w formie zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych w latach 2022– 2024

29 maja 2024

Wykaz organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe wraz z wysokością udzielonego wsparcia finansowego w ramach realizacji modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego wspierania w latach 2024–2028

26 kwietnia 2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z województwa podkarpackiego w 2024 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

26 kwietnia 2024

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży pochodzących z rodzin o niskich dochodach w 2024 roku

Podkarpacki Kurator Oświaty w Rzeszowie, działając w imieniu Wojewody Podkarpackiego, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o …