Kategoria: Aktywna tablica

Rządowy program “Aktywna tablica”

10 grudnia 2020

„Aktywna tablica” EDYCJA 2020 – SPRAWOZDANIE FINANSOWE

2020-12-10 WiJ.531.2.82.4.2020 Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego Szanowni Państwo, Organy prowadzące szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w województwie podkarpackim Poniżej przedstawiamy ogólne wytyczne oraz wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2020 – […]

23 października 2020

Harmonogram programu „Aktywna tablica” 2020

Załączniki ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 października 2020 r Data: 2020-10-27, rozmiar: 367 KB Wniosek dyrektora szkoły Aktywna tablica Data: 2020-10-25, rozmiar: 36 KB Wniosek organu prowadzącego Aktywna tablica Data: 2020-10-25, rozmiar: 24 KB zal_1_Zestawienie zbiorcze dla organów prow_AT_2020 Data: 2020-10-26, rozmiar: 33 KB zal_3_oswiadczenie_wys_wkladu Data: 2020-10-26, rozmiar: 35 KB zal_4_oswiadczenie_dot_par6 Data: 2020-10-26, rozmiar: […]

27 maja 2020

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań merytorycznych

Szanowni Państwo Organy Prowadzące Szkoły Podstawowe Zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2020 roku (obowiązuje data wpływu do […]

17 września 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” EDYCJA 2019 – składanie sprawozdań finansowych

Sprawozdanie finansowe z realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica” w 2019 roku. Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego.

24 czerwca 2019

Rządowy program “Aktywna tablica” edycja 2018 – składanie sprawozdań merytorycznych przez organy prowadzące

Szanowni Państwo, zgodnie z § 16 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w terminie do 30 czerwca 2019 roku organy prowadzące szkoły, które zostały objęte wsparciem finansowym w roku 2018, mają obowiązek złożenia do Wojewody Podkarpackiego sprawozdania z realizacji zadań wynikających z Programu.