Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

29 stycznia 2020

Dofinansowanie

Rzeszów, 2020-01-28

ZBF.3145.4.2020.MD                                                                                                                  

Urzędy Miast,
Miast i Gmin, Gmin
w województwie
 

   W związku z przygotowaniem porozumienia w sprawie trybu przekazywania w 2020 roku środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz ich rozliczania proszę o wydrukowanie dwóch egzemplarzy załączonego wzoru porozumienia i po podpisaniu przesłanie do Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.
   Dotyczy wszystkich gmin, które starają się o przyznanie środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2020 roku.

Podkarpacki Kurator Oświaty

       Małgorzata Rauch

 

Załączniki:

  1. Treść porozumienia
  2. Wniosek
  3. Formularz – zweryfikowane potrzeby
  4. Rozliczenie przyznanego dofinansowaniak
2 stycznia 2020

Wskazówki do sprawozdania z realizacji zadań w ramach modułu 3 Rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2019.

W związku z tym, że w województwie podkarpackim ferie zimowe trwają od 13 do 26 stycznia 2020 r.  i są to dni wolne od nauki szkolnej, średnia liczba uczniów korzystających z obiadów (suma liczby uczniów korzystających z obiadów (pełnych i niepełnych) w poszczególnych dniach nauki szkolnej w styczniu 2020 r. podzielona przez liczbę dni nauki szkolnej w tym miesiącu) powinna uwzględniać pozostałe dni nauki szkolnej w styczniu 2020 r. (więcej…)