Kategoria: Dla organów prowadzących – komunikaty

Dla organów prowadzących – komunikaty

12 lutego 2019

List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół

  1. List Minister Edukacji Narodowej do nauczycieli i dyrektorów szkół
  2. Informacja prasowa na temat rozporządzenia w sprawie minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli
  3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 lutego 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy