Kategoria: Likwidacja szkół

Likwidacja szkół

24 września 2014

Likwidacja szkół i placówek

Zasady przekazywania dokumentacji przebiegu nauczania zlikwidowanych szkół i placówek do archiwum zakładowego Kuratorium Oświaty
w Rzeszowie.
(więcej…)