Kategoria: Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

Informacje na temat nagród, wyróżnień i odznaczeń

14 grudnia 2019

Składanie wniosków o nadanie odznaczeń i medali

(więcej…)

Załączniki

Wniosek o nadanie orderu lub odznaczenia
Data: 2019-12-14, rozmiar: 57 KB
Wniosek o nadanie medalu za długoletnią slużbę
Data: 2019-12-14, rozmiar: 59 KB
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie
Data: 2019-12-14, rozmiar: 54 KB
Wzór zapytania o udzielenie informacji o osobie
Data: 2019-12-14, rozmiar: 56 KB
Dane osoby typowanej do odznaczenia
Data: 2019-12-14, rozmiar: 12 KB
8 lutego 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

(więcej…)