Kategoria: Odznaczenia, wyróżnienia i nagrody

Informacje na temat nagród, wyróżnień i odznaczeń

8 lutego 2017

Nagrody Ministra Edukacji Narodowej

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

(więcej…)

8 lutego 2017

Nagrody Podkarpackiego Kuratora Oświaty

Do nagrody mogą być zgłaszani nauczyciele, którzy przepracowali w szkole co najmniej 2 lata, posiadają wyróżniającą ocenę pracy oraz spełniają kryteria wymienione w § 2 ust. 3 w/w rozporządzenia.

(więcej…)